Zgodnie z Uchwałą Nr X/88/07 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przekształcenia „Powiatowego Centrum Doradztwa Edukacyjnego” (kliknij tu, aby zobaczyć) z dniem 1 września 2007 r. zespół placówek pod nazwą „Powiatowe Centrum Doradztwa Edukacyjnego” z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2 został przekształcony w ten sposób, że w jego skład została włączona Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie.


Misją Powiatowego Centrum jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, pomaganie rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dziecka, pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń i konferencji, a także poprzez udostępnianie literatury fachowej.


 

Placówka łączy zadania:

 


Informacja

Przypominamy iż w każdą pierwszą sobotę miesiąca, Biblioteka jest otwarta
w godzinach 9:00 – 13:00

Comments are closed.