KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Państwa oraz dzieci /uczniów/ młodzieży jest: Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, tel.74-8315679, e-mail: poradniaparkowa2@wp.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego jest możliwy pod adresem e-mail:  poradniaparkowa2@wp.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia j/w       o ochronie danych w celu realizacji określonych na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno – opiekuńczych (DZ.U z 2017 roku, pozycja 1712) w celu zapewnienia dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej.
  4. Odbiorcami danych mogą być inne organy i instytucje na mocy przepisów prawa.
  5. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa a po tym okresie zostaną zarchiwizowane i przechowywane będą przez okres 25 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00 ), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa j/w.

Inspektorem ochrony danych jest:  Aneta Sadkowska.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego jest możliwy pod adresem e-mail:  poradniaparkowa2@wp.pl

Loading

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ