займ на карту займ на карту срочно без отказа
 

INFORMACJA !

PC Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dzierżoniowie
w okresie od 13 lipca do 29 sierpnia 2020r.
przyjmuje klientów
od poniedziałku do piątku w godzinach od  8 do 15.

PC Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Filia w Bielawie
w okresie od 27 lipca  do 7 sierpnia 2020r. będzie nieczynna.

W sprawach pilnych prosimy kontaktować się telefonicznie
z sekretariatem PCPPPiDE w Dzierżoniowie.
Telefon kontaktowy: 74-831-56-79.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 aktualnie istnieje możliwość  składania dokumentów  niezbędnych  do wydania opinii
i  orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub wrzucać do skrzynki pocztowej  znajdującej się przy głównym wejściu do Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2  oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielawie, ul. Wolności 109 – w zamkniętej i opisanej kopercie  z  numerem  telefonu kontaktowego.

Złożona przez Państwa  do skrzynki  koperta z dokumentami jest codziennie pobierana i odbywa 48-godzinną kwarantannę. Po przeanalizowaniu jej zawartości otrzymają Państwo telefonicznie lub mailowo informację o dalszym postępowaniu.

Wykaz wymaganych dokumentów zamieszczony jest na stronie internetowej https://powiatowecentrum.dzierzoniow.pl/

Możliwy jest kontakt telefoniczny w celu omówienia szczegółów  przyjęcia dokumentacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerami telefonów:

PC Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie: 74 831 56 79,  799 213 226

PC Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna Filia w Bielawie:  74 833 82 99,   579 068 597

Z poważaniem Renata Kryczek
p.o. dyrektor PCPPPiDE

Harmonogram pracy PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Wizyta w Poradni – zachowanie profilaktyki

Porady/konsultacje udzielane w Poradni

 

PORADY:

Pedagoga

Psychologa

Logopedy

Terapeuty ruchu

Bibliotekarza

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа