Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://powiatowecentrum.dzierzoniow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

E-mail: poradniaparkowa2@wp.pl

Telefon: 74 831-56-79

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: 

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 

ul. Parkowa 2
58-200 Dzierżoniów

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie mieszcząca się przy ulicy Parkowej  2 w Dzierżoniowie jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze, gdzie zlokalizowane jest wejście boczne do budynku (od strony parkingu), przy schodach dostępny jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenia Biblioteki Pedagogicznej zlokalizowane są na parterze natomiast Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdują się parterze, I , II piętrze połączonych ze sobą schodami.

W holu na wprost wejścia głównego znajduje się tablica informacyjna.
Toaleta dostępna i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze. Oznakowana jest standardowo, w toaletach jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego.
Publicznie dostępne miejsca parkingowe (bezpłatne) znajdują się wzdłuż ul. Parkowej oraz parkingu znajdującego się obok budynku PCPPPiDE (poradni). Nie ma miejsc parkingowych przynależnych do PCPPPiDE oraz wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Do siedziby PCPPPiDE we Dzierżoniowie i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W siedzibie PCPPPiDE we Dzierżoniowie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Siedziba Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego Poradnia Psycholgiczno-Pedagogiczna Filia w Bielawie mieszcząca się przy ulicy Wolności 109 jest nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Filia Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Bielawie  zlokalizowana jest na I piętrze gdzie można dostać się schodami.

Do siedziby PCPPPiDE we Bielawie i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

W PCPPPiDE w Dzierżoniowie oraz Bielawie istnieje możliwość umówienia się telefonicznie na wizytę diagnostyczną w miejscu zamieszkaniadziecka/ucznia.

Udogodnienia

 • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy

Loading

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ