Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie dzierżoniowskim w 2023 roku

Posted on at 13:25
662 0

„Rządowy projekt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”

Rejestracja do punktów pomocy prawnej

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, we wtorki w godz. 7.30 – 16.30, a w piątki w godz. 7.30 – 14.30

 • przez Internet (on-line) na stronie np.ms.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie)

Dane kontaktowe i godziny pracy punktów pomocy prawnej

 1. Punkt nr 1
  • prowadzony przez radców prawnych
  • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
  • adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 10
   • czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 09.00 do 13.00 i w piątek w godzinach od 8:00 do 12:00
 2. Punkt nr 2
  • prowadzony przez organizację pozarządową Fundacje TOGATUS PRO BONO
  • zakres działania: nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej.
  • adres punktu: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pokój 10
   • czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek w godzinach od 12:00 do 16:00
 3. Punkt nr 3 – mobilny
  • prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
  • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej
  • adres punktu: Dzierżoniów, budynek Urzędu Gminy, ul. Piastowska 1, pokój 220 (I piętro)
   • czynny w poniedziałek w godzinach od 12.00 do 16.00
  • adres punktu: Piława Górna, budynek Urzędu Miasta, ul. Piastowska 69, pokój 6
   • czynny we wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00
  • adres punktu: Pieszyce, budynek Centrum Usług Społecznych (dawny OPS), ul. Kopernika 124, pok. 4a
   • czynny w środę w godzinach od 13:00 do 17:00
  • adres punktu: Łagiewniki, Urząd Gminy w Łagiewnikach, ul. Jedności Narodowej 21, pok. 2
   • czynny w czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30
  • adres punktu: Niemcza, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 1, świetlica
   • czynny w piątek w godzinach od 11:00 do 15:00
 4. Punkt nr 4
  • prowadzony przez adwokatów
  • zakres działania: nieodpłatna pomoc prawna
  • adres punktu: Bielawa, Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wolności 24, pokój 2.17/4 piętro II
   • czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 13.00 do 17.00 i w piątek od 12:00 do 16:00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn.zm.) oraz rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492 z późn.zm.).

Osoby uprawnione

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Finansowanie

Zadanie jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary działania

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

 4. nieodpłatną mediację lub

 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym – w razie potrzeby – sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;

 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;

 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacji;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Koordynatorem rządowego projektu polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 832 52 29, e-mail so@pow.dzierzoniow.pl

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ