Oferta do placówek 2022-2023

152 0

LP.

TEMATYKA ODBIORCA

OSOBY PROWADZĄCE

 OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Żłobki, przedszkola

1. Nowoczesna technologia, a rozwój mowy i myślenia dziecka. Pracownicy żłobków i nauczyciele przedszkoli L. Siodlaczek

A.Lis-Okoniewska

2. Wczesna nauka czytania – jak prawidłowo wprowadzić dziecko w świat liter i sprawić żeby polubiło czytanie” – warsztaty nauczyciele przedszkoli D. Szejka -Nast

M. Szejka -Mach

3. Trudne zachowania dzieci (jak sobie z nimi radzić) nauczyciele przedszkoli E. Starzycka
4. Jak pracować z dzieckiem z ADHD nauczyciele przedszkoli A.Lis-Okoniewska
5. Zaburzenia odżywiania nauczyciele przedszkoli A.Lis-Okoniewska
6. Nauka autorelaksacji – praca z oddechem. nauczyciele przedszkoli I Laskowska

 

7. „Nie trać głosu” – warsztat pracy głosem dla nauczycieli nauczyciele przedszkoli E. Kropidłowska

 

Szkoły Podstawowe

1. Jak pracować z dzieckiem z ADHD Nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej M. Pucicka
2. Zaburzenia odżywiania

 

Szkoły podstawowe – nauczyciele M. Pucicka
3. Dziecko lękowe w klasie, w tym dziecko z mutyzmem wybiórczym

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele K. Reszko

M. Wrotniak

4. Specyficzne trudności w uczeniu się – praca z uczniem na terenie szkoły

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele Ł. Gackiewicz

M. Nowak

5. Wpływ zaburzeń percepcji słuchowej na trudności uczniów  w czytaniu i pisaniu

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele A.Terlecka
6 Wpływ wady postawy i zaburzenia napięcia mięśniowego na trudności w nauce

 

Szkoły podstawowe nauczyciele klas I-III E.Wawruszak-Stolarczyk

A. Kubik

7. Jak uczyć dzieci uczenia się

 

Szkoły podstawowe- nauczyciele A.Łagodzka
8. Rozpoznawania i wspierania uczniów z zaburzeniami emocjonalnym: (z depresją, zagrożonych samobójstwem). Szkoły podstawowe- nauczyciele E. Wilk

M. Bagińska

9. Praca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera Szkoły podstawowe- nauczyciele M.Szejka-Mach

I. Kobylańska

10. „Zręczne rączki” – warsztaty z terapeutą ruchu Szkoły podstawowe nauczyciele klas I-III E.Wawruszak-Stolarczyk
11. „Nie trać głosu” – warsztat pracy głosem dla nauczycieli Szkoły podstawowe- nauczyciele E. Kropidłowska
12 Nauka autorelaksacji – praca z oddechem. Szkoły podstawowe- nauczyciele I Laskowska

 

 

 Szkoły Ponadpodstawowe

1. Specyficzne trudności w uczeniu się – praca z uczniem na terenie szkoły Szkoły ponadpodstawowe- nauczyciele Ł. Gackiewicz
2. Rozpoznawania i wspierania uczniów z zaburzeniami emocjonalnym: (z depresją, zagrożonych samobójstwem). Szkoły ponadpodstawowe- nauczyciele E. Wilk

M. Bagińska

3. „Nie trać głosu” – warsztat pracy głosem dla nauczycieli Szkoły ponadpodstawowe- nauczyciele E. Kropidłowska

 

OFERTA DLA RODZICÓW – prelekcje

Żłobki , przedszkola

1. Kary i nagrody w wychowaniu Rodzice dzieci przedszkolnych M. Pucicka
2. Dojrzałość szkolna Rodzice dzieci

5 – 6 letnich; przedszkola i odziały przedszkolne

M. Nowak
3. Jak rodzic może wspierać rozwój swojego dziecka przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Rodzice dzieci 6 letnich – przedszkole

 

K. Reszko
4. Wada wymowy jako jedna z przyczyn trudności dziecka w czytaniu i pisaniu. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

 

A.Terlecka
5. Na co zwracać uwagę w rozwoju stopy dziecka – wpływ na prawidłową postawę i motorykę  Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym I.Laskowska
6. Wpływ nowoczesnej technologii na rozwój mowy dziecka. Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym D. Szejka-Nast
7. Od karmienia do mówienia – wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym D. Szejka-Nast
8. Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym L. Siodlaczek
9. Rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym A.Lis-Okoniewska
10. Rozwój dziecka w 1 roku życia. Rodzice dzieci w żłobku A. Kubik
11 Asymetria ułożeniowa ciała i jej wpływ na prawidłową postawę i motorykę Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym E.Wawruszak-Stolarczyk
11. Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi uczuciami? Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym E. Starzycka
12 Zapobieganie zaburzeniom integracji sensorycznej oraz problemom w jedzeniu u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym Rodzice dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym M. Szejka-Mach
13 Wspieranie rozwoju mowy małego dziecka Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym E. Kropidłowska

 

 Szkoły podstawowe

1. Uzależnienia XXI wieku Rodzice uczniów szkoły podstawowej I.Kobylańska
2. „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”

Najważniejsze informacje i wskazówki do pracy

Rodzice uczniów szkoły podstawowej Ł. Gackiewicz
3. Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym Rodzice uczniów szkoły podstawowej I.Kobylańska
4. Wada wymowy jako jedna z przyczyn trudności dziecka w czytaniu i pisaniu. Rodzice uczniów szkół podstawowych  klas. I- III A.Terlecka
5. Trudności uczniów w czytaniu – przyczyny i terapia. Rodzice uczniów szkół podstawowych  klas. I- III A.Terlecka
6. „Już się nie rozumiemy” czyli o relacjach z nastolatkami Rodzice uczniów w wieku 12-15 lat M. Wrotniak
7. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Rodzice uczniów szkół podstawowych A. Łagodzka
8. Kształtowanie motywacji wewnętrznej uczniów Rodzice uczniów szkół podstawowych M. Bagińska
9 Wspieranie dziecka na co dzień i w kryzysie Rodzice uczniów szkół podstawowych A.Łagodzka
10 Komunikacja z nastolatkiem, jak wspierać nastolatków. Rodzice uczniów klas VII-VIII  szkoły podstawowej, E. Wilk
11 Cyberprzemoc i poruszanie się po świecie online. Rodzice uczniów klas VII-VIII  szkoły podstawowej, E. Wilk

 

Szkoły ponadpodstawowe

1. Rozwiązywanie konfliktu z nastolatkiem Rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych A.Łagodzka
2. Cyberprzemoc i poruszanie się po świecie online. Rodzice uczniów

szkół ponadpodstawowych

E. Wilk
3. Wspieranie dziecka na co dzień i w kryzysie Rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych A.Łagodzka
4. Komunikacja z nastolatkiem, jak wspierać nastolatków. Rodzice uczniów

Szkół ponadpodstawowych

E. Wilk

 

OFERTA DLA DZIECI/UCZNIÓW

 Żłobki, przedszkola

1. Badania przesiewowe programem „Widzę” Dzieci 6 letnie – II semestr M. Nowak
2. Warsztaty dla dzieci 6-letnich wg programu A. Maurer „Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych” Dzieci 6 letnie A.Terlecka
3. Integracja grupy przedszkolnej w zabawach logorytmicznych. Dzieci 5-6 letnie D. Szejka-Nast.

M.Szejka-Mach

4. Rozwijanie umiejętności myślenia oraz mówienia (gry i zabawy) Dzieci w wieku przedszkolnym L.Siodlaczek

A.Lis-Okoniewska

5. Stymulacja dotykowa – zabawy dla dzieci Dzieci w wieku przedszkolnym E. Wawruszak-Stolarczyk,

A. Kubik

6. Sensoplastyka – zabawy rozwijające percepcję dotykową Dzieci w żłobku i przedszkolu D. Szejka-Nast.

M.Szejka-Mach

7. „Moja złość- radzę sobie z nią” Dzieci w  wieku przedszkolnym E. Starzycka
8. Zabawy z kameleonem Leonem – ćwiczenia ortofoniczne dla maluchów Dzieci 4-5 letnie E. Kropidłowska

 

 Szkoły podstawowe

1. Badania przesiewowe programem „Widzę” Dzieci klasy 1 – I semestr M. Nowak
2. Badania przesiewowe dla IV – VI klas szkoły podstawowej nowym testem dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki. Uczniowie klas IV – VI SP Ł. Gackiewicz
3. Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne w formie warsztatów Uczniowie szkoły podstawowej w wieku 12-15 lat M. Wrotniak

K. Reszko

 

4. Warsztaty dla uczniów klasy I – trening umiejętności czytania wg metody „18 struktur wyrazowych” Uczniowie klas 1 szkoły podstawowej A.Terlecka
5. Dbanie o prawidłową postawę podczas nauki Uczniowie szkół podstawowych kl. I- III I.Laskowska
6. Gimnastyka mózgu (kinezjologia edukacyjna) – warsztaty dla uczniów  Uczniowie kl. II-IV  szkół podstawowych M. Bagińska
7. Jak się uczyć? Uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych A.Łagodzka
4. Radzenie sobie ze stresem Uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych A.Łagodzka
5. Dobra rozmowa – umiejętności komunikowania się Uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych A.Łagodzka
6. Rozwiązywanie konfliktów

Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach

Uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych A.Łagodzka
7. Zajęcia integracyjne Uczniowie szkół podstawowych E. Wilk

 

8. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, budowanie relacji interpersonalnych Uczniowie szkół podstawowych E. Wilk

M.Pucicka

9. Zajęcia z obszaru cyberprzemocy i poruszania się po świecie online Uczniowie szkół podstawowych E. Wilk
10. Zajęcia na tematy z obszaru: poznania siebie, własnych mocnych stron, wzmocnienia samoakceptacji, ciałopozytywności. Uczniowie szkół podstawowych E. Wilk
11 Zajęcia psychoedukacyjne na temat depresji i roli emocji Uczniowie szkół podstawowych E. Wilk

 

Szkoły ponadpodstawowe

1. Jak się uczyć? Uczniowie szkół ponadpodstawowych A.Łagodzka
2. Radzenie sobie ze stresem Uczniowie szkół ponadpodstawowych A. Łagodzka
3. Dobra rozmowa – umiejętności komunikowania się Uczniowie szkół ponadpodstawowych A. Łagodzka
4. Rozwiązywanie konfliktów

Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach

Uczniowie szkół ponadpodstawowych A. Łagodzka
5. Zajęcia integracyjne Uczniowie szkół ponadpodstawowych I. Kobylańska

A. Łagodzka

6. Zajęcia integracyjne Uczniowie szkół ponadpodstawowych E. Wilk
7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, budowanie relacji interpersonalnych Uczniowie szkół ponadpodstawowych E. Wilk
8. Zajęcia z obszaru cyberprzemocy i poruszania się po świecie online Uczniowie szkół ponadpodstawowych E. Wilk
9. Zajęcia na tematy z obszaru: poznania siebie, własnych mocnych stron, wzmocnienia samoakceptacji, ciałopozytywności. Uczniowie szkół ponadpodstawowych E. Wilk
10. Zajęcia psychoedukacyjne na temat depresji i roli emocji Uczniowie szkół ponadpodstawowych E. Wilk

Sieć współpracy/grupy problemowe dla nauczycieli/specjalistów realizowane na terenie PCPPPiDE:

 1. Sieć współpracy pedagogów szkół podstawowych –ponadpodstawowych – I. Kobylańska,
 2. Sieć współpracy psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – M. Bagińska, A. Łagodzka
 3. Sieć współpracy doradców zawodowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych – R. Kryczek, G.Wojtala

Poniżej znajdują się propozycje grup współpracy i wsparcia, które mogą być utworzone obecnym roku szkolnym. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach którejś z poniższych grup, prosimy o zapisy telefoniczne w sekretariacie nr tel. 74 83156 79 w godzinach 8-15 lub mailem (poradniaparkowa2@wp.pl). W zależności od Państwa zapotrzebowania oraz naszych możliwości kadrowych – takie grupy zostaną utworzone.

 1. Sieć współpracy logopedów (przedszkola i szkoły podstawowe) – D. Szejka-Nast, L. Siodlaczek (min. 8 osób)
 2. Sieć współpracy psychologów z przedszkoli i żłobków – A. Lis-Okoniewska (min 5 osób)
 3. Grupa problemowa (grupa samokształceniowa) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynających prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – A. Terlecka (min 8 osób)
 4. Grupa problemowa dla nauczycieli przedszkoli pracujących w grupach specjalnych i integracyjnych z dziećmi autystycznymi , z zespołem Aspergera oraz innymi dziećmi posiadającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego – E. Starzycka (min 5 osób)
 5. Grupa problemowa dla nauczycieli pracujących z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – I. Kobylańska, M. Szejka-Mach (min 10 osób)
 6. Grupa problemowa dla nauczycieli prowadzących TUS w szkołach podstawowych – K. Reszko, M. Wrotniak (min 5 osób)
 7. Grupa problemowa dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem dyslektycznym – Ł. Gackiewicz, M. Nowak (min 5 osób)

Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie

 1. Przygotowywanie przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej tematycznych zestawów książek i czasopism dla zainteresowanych nauczycieli służących do prowadzenia:

– wewnętrznego doskonalenia nauczycieli

– zajęć grupowych dla uczniów

– prelekcji dla rodziców

Udzielanie pomocy nauczycielom w wyborze literatury, a także innych źródeł informacji potrzebnych w pracy dydaktycznej  i wychowawczej.

 1. Prezentacja nowości wydawniczych na stronie Biblioteki Pedagogicznej i w wypożyczalni.
 2. Wspieranie nauczycieli w awansie zawodowym. Przygotowywanie materiałów ułatwiających pisanie planów i sprawozdań. Konsultacje bezpośrednie, mailowe i telefoniczne.
 1. Przygotowanie oferty szkoleń dla nauczycieli. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023:

Nearpod – interaktywny sposób na zajęcia – 11.10.2022 r.

Sway – atrakcyjna wizualizacja projektów – 17.11.2022 r.

Szybkie czytanie – naprawdę dobre techniki – 15.12.2022 r.

 1. Wspomaganie pracy zawodowej nauczycieli bibliotekarzy i samokształcenia w ramach sieci współpracy.

Udział w oferowanych działaniach Biblioteki  Pedagogicznej  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym nr tel. 74 831 29 32.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ