WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

2071 0

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

To wielospecjalistyczne, wielokierunkowe i intensywne działania, mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Działania WWRD są bezpłatne i mogą być realizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka może być prowadzone wobec dzieci, u których stwierdzono:

 • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • słabowidzących, niewidzących, słabosłyszących, niesłyszących,
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm w tym zespół Aspergera),
 • sprzężenie niepełnosprawności.

W celu uzyskania Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy:

 • udać się z dzieckiem do lekarza specjalisty po ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii o WWRD,
 • zgłosić dziecko na diagnozę – złożyć ZGŁOSZENIE NA DIAGNOZĘ,
 • wypełnić WNIOSEK O WYDANIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA dołączając do niego dokumenty: zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne- jeżeli zostały wydane przez inne placówki, dokumenty medyczne,
 • po odebraniu opinii złożyć WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA TERAPIĄ WWRD w PCPPPiDE lub wybranej przez Ciebie placówce.

W naszej Poradni zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi zespół wykwalifikowanych specjalistów:

 • psycholodzy,
 • neurologopedzi,
 • surdologopeda,
 • pedagodzy specjalni (oligofrenopedagog, tyflopedagog),
 • terapeuta behawioralny,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • terapeuci ruchu (NDT-Bobath, Vojty).

Ważne terminy:

 1. Wnioski o kontynuację terapii w ramach WWRD rodzice składają w terminie do 30 czerwca każdego roku szkolnego.
 2. Wnioski w sprawie objęcia dziecka terapią WWRD przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego w sekretariacie PCPPPiDE w Dzierżoniowie.
 3. Wnioski na każdy kolejny rok szkolny rozpatrywane są przez Zespół ds. WWRD w terminie do 15 lipca;  o decyzji Zespołu rodzice informowani są telefonicznie do 31 lipca.
 4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się każdego roku w terminie od 1 września do 31 sierpnia w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, jak również od możliwości organizacyjnych Poradni).

Wszystkich rodziców i opiekunów zainteresowanych naszą ofertą dotyczącą terapii w ramach WWRD zapraszamy do Powiatowego Centrum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie przy ul. Parkowej 2. Tel 74 831-56-79. Wszystkie oddziaływania diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone przez specjalistów WWRD są dobrowolne i bezpłatne.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ