DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

  1. SPOSÓB ZGŁASZANIA NA DIAGNOZĘ

Na diagnozę psychologiczną lub pedagogiczną zgłaszane są dzieci w wieku do 18 r.ż. na wniosek rodzica lub pełnoletnia młodzież samodzielnie. Wniosek jest składany osobiście przez rodzica lub prawnych opiekunów w sekretariacie. Do wniosku dołączana jest dodatkowa dokumentacja: głównie opinia ze szkoły, zaświadczenie od lekarza (w zależności od zgłaszanego problemu). Korzystanie z diagnozy, jak i wszelkich usług Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

  1. PRZEBIEG DIAGNOZY

Każdy zgłoszony problem jest inny, są do niego dobierane odpowiednie metody badawcze. Podstawową formą jest wywiad  z rodzicem (dostarcza on informacji m.in.  o wcześniejszych etapach życia dziecka, jego rozwoju, stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej), rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne i pedagogiczne. Najpierw rozmawiamy z rodzicem, potem dziecko zostaje na testach.

Diagnoza psychologiczna ma na celu poznanie dziecka, jego poziomu funkcjonowania intelektualnego, rozwoju emocjonalno-społecznego, motywacji, stylu pracy umysłowej, w celu wyjaśnienia przyczyn problemów dydaktycznych, wychowawczych lub emocjonalnych.

Diagnoza pedagogiczna wskazuje aktualny poziom umiejętności czytania      i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych takich jak: słuch fonematyczny, analiza i synteza wzrokowa, sprawność grafomotoryczna. Dokonuje analizy zeszytów szkolnych oraz szczegółowej analizy błędów w czytaniu i pisaniu m.in. pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się. Daje odpowiedź, jaki wpływ mają zaburzenia na efekty w nauce.

Po diagnozie dziecka przeprowadzana jest z rodzicem rozmowa, podczas której omawiane są wyniki, możliwe przyczyny problemów i sposoby rozwiązania: sposoby pracy z dzieckiem w domu, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostępne w Poradni. Proces diagnostyczny trwa od 1,5 godziny do 3 godzin. W terminie ok. dwóch tygodni od diagnozy jest wydawana opinia, w której zawarte są szczegółowe zalecenia do pracy z dzieckiem w domu i szkole.

 1,236 total views,  2 views today

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ