Diagnoza (pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna):

*[KLAUZULA INFORMACYJNA]

 1. Wniosek o diagnozę składa rodzic lub opiekun prawny.
  • Zgłoszenie na diagnozę/terapię 
   [pobierz]
 2. Wskazane jest dołączenie opinii ze szkoły z zawartymi informacjami o problemach ucznia.
  • Informacja nauczyciela/wychowawcy o uczniu klasy I-III
   [pobierz]
  • Informacja szkoły o uczniu klasy IV-VIII i szkół ponadpodstawowych mającym trudności w nauce
   [pobierz]
  • Informacja szkoły o uczniu z trudnościami w zachowaniu (uczeń klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych)
   [pobierz]
  • Informacja o uczniu IV-VIII z trudnościami w nauce matematyki
   [pobierz]
 3. W wyznaczonym dniu diagnozy dziecka zgłoszonego z podejrzeniem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii wymagane są zeszyty z pracami pisemnymi, dyktanda i inne materiały (do wglądu) wskazujące na trudności.
 4. Termin diagnozy zostaje określony po wzięciu pod uwagę następujących kryteriów:
  • ilość zgłoszonych dzieci (oczekujących w kolejce),
  • ważność problemu.

Przy dołączeniu dokumentów (np. badań lekarskich) wymagane oświadczenie zgodności z oryginałem dostarczonych dokumentów [pobierz]


Orzecznictwo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743).

Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w  przedszkolu lub  szkole musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Orzeczenie o niepełnosprawności – wydane przezpowiatowy  zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie jest dokumentem określającym konieczność specjalnej organizacji i metod pracy w szkole.

Druki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]
 • Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
  [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie – w przypadku ubiegania się przez rodziców o roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub nauczanie indywidualne  
  [pobierz]
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dotyczy
  – kształcenia specjalnego
  – zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  (indywidualnych/zespołowych)
  – wczesnego wspomagania rozwoju
  [pobierz]
 • Zaświadczenie lekarza okulisty w przypadku ubiegania się o orzeczenie dla dzieci niewidomych  i słabowidzących
  [pobierz]

Więcej informacji do wymaganych dokumentów do danego rodzaju orzeczenia znajdziesz TUTAJ


Inne druki

 • Wniosek o przekazanie dokumentacji do innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  [pobierz]
 • SI Załacznik nr 1 do procedury 
  [pobierz]

 6,543 total views,  8 views today

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ