Rodzaje inteligencji a uczenie się – Grażyna Wojtala

Posted on at 12:48
529 0

Każdy człowiek ma własny styl uczenia się i każdy ma swoje mocne strony. Żadne z nich nie jest ani lepsze ani gorsze niż inne.

Znany badacz prof. H, Gardner na podstawie szeroko zakrojonych badań wykazał, że każdy człowiek ma co najmniej siedem różnych „ośrodków inteligencji”. Identyfikacja własnych zdolności pozwala zwiększyć efektywność uczenia się u człowieka.

INTELIGENCJA JĘZYKOWA

Najczęściej dysponują nią: pisarze, poeci, scenarzyści, mówcy, przywódcy polityczni, redaktorzy, publicyści, dziennikarze

Przykłady sławnych osób: Winston Churchill, J.F. Kennedy

Prawdopodobne cechy: wrażliwy na wzorce, zorganizowany, systematyczny, lubi słuchać, czytać, pisać, nie ma kłopotów z ortografią, lubi gry słowne, dobrze zapamiętuje szczegóły, może być dobrym mówcą, dyskutantem

Jak wykorzystywać w procesie uczenia: opowiadać historyjki, grać w gry pamięciowe dotyczące nazw i miejsc, czytać/pisać opowiadania/anegdoty/artykuły, układać skecze/zagadki/gry słowne i ortograficzne, czytać artykuły prasowe, przeprowadzać wywiady, łączyć czytanie i pisanie z innymi dziedzinami, brać udział w debatach/dyskusjach itp.

INTELIGENCJA LOGICZNO-MATEMATYCZNA

Najczęściej dysponują nią: matematycy, naukowcy, inżynierzy, detektywi, prawnicy, księgowi,

Przykłady sławnych osób: Marian Diamond – profesor neuroanatomii

Prawdopodobne cechy: lubi myśleć abstrakcyjnie, precyzyjnie się wysławiać, liczyć, być dobrze zorganizowany, stosuje logiczne struktury myślowe, lubi pracować z komputerem, rozwiązywać problemy, eksperymentować w logiczny sposób, robi uporządkowane notatki

Jak wykorzystywać w procesie uczenia: stymulować rozwiązywanie problemów, grać w gry wymagające obliczeń matematycznych, analizować i interpretować dane, zachęcać do rozwijania mocnych stron/doświadczeń praktycznych, tworzyć prognozy, myśleć dedukcyjnie itp

INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA

Najczęściej dysponują nią architekci, malarze, rzeźbiarze, nawigatorzy, szachiści, przyrodnicy, fizycy, stratedzy

Przykłady sławnych osób: Pablo Picasso

Prawdopodobne cechy: myśli obrazami, używa przenośni, ma poczucie sensu całości, lubi sztukę, bez trudu odczytuje mapy/wykresy/diagramy, zapamiętuje informacji w postaci obrazów, ma dobre wyczucie koloru

Jak wykorzystywać w procesie uczenia: korzystać z ilustracji podczas nauki, rysować wykresy/mapy/diagramy/mapy skojarzeń, wizualizować różne zagadnienia, oglądać filmy lub tworzyć własne, grupować elementy, podkreślać na kolorowo, stosować grafikę komputerową

INTELIGENCJA MUZYCZNA

Najczęściej dysponują nią: wykonawcy muzyki, kompozytorzy, dyrygenci, słuchacze, twórcy instrumentów, stroiciele

Przykłady sławnych osób: Mozart

Prawdopodobne cechy: wrażliwość na rytm/tonację/barwę dźwięków, wrażliwość na ładunek emocjonalny muzyki/jej złożoną strukturę, czasem głębokie uduchowienie

Jak wykorzystywać w procesie uczenia: granie na instrumencie, uczenie się przez piosenki/koncerty, słuchanie muzyki barokowej podczas uczenia się, komponować muzykę, śpiewać, uczyć się przez rapowanie, wiersze itp.

INTELIGENCJA KINESTETYCZNA (MOTORYCZNA)

Najczęściej dysponują nią: wykonawcy muzyki, kompozytorzy, dyrygenci, słuchacze, twórcy instrumentów, stroiciele

Przykłady sławnych osób: Michael Jordan

Prawdopodobne cechy: wyjątkowe panowanie nad własnym ciałem, właściwe odruchy, uczy się przez ruch, lubi sport, lubi dotykać/działać, ma zdolności do rękodzielnictwa, lubi pomoce, którymi można manipulować, wrażliwy na otoczenie, uzdolniony manualnie/technicznie

Jak wykorzystywać w procesie uczenia: wykonywać ćwiczenia fizyczne/taniec i ruch do nauki, odgrywać to, co się uczy, dbać o to aby mięć przerwy i zmiany rytmu, korzystać z modeli, urządzeń technicznych, robić wycieczki, brać udział w grach zespołowych, odgrywać scenki/różne role

INTELIGENCJA INTERPERSONALNA – SPOŁECZNA

Najczęściej dysponują nią: politycy, nauczyciele, przywódcy religijni, doradcy, handlowce, menedżerowie, specjaliści od public relations

Przykłady sławnych osób: Oprah Einfrey

Prawdopodobne cechy: dobry negocjator, łatwo nawiązuje kontakty z innymi, potrafi odczytywać cudze intencje, lubi przebywać wśród ludzi, ma wielu przyjaciół, dobrze porozumiewa się z innymi, czasem nimi manipuluje, lubi zajęcia grupowe, dobry mediator, potrafi współpracować, bez trudu odczytuje znaczenie sytuacji towarzyskich

Jak wykorzystywać w procesie uczenia: uczyć się wspólnie z innymi, w parze z inną osobą, tak aby dzielić się wiedzą, uczyć się poprzez pomaganie innym, określić związki przyczynowo-skutkowe

INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA – INTUICYJNA

Najczęściej dysponują nią : powieściopisarze, doradcy, filozofowie, mistycy

Przykłady sławnych osób: Platon

Prawdopodobne cechy: znajomość siebie, wyczulony na uznawane przez siebie wartości, świadomy swoich uczuć, ma dobrze rozwiniętą samoświadomość, wiedzę na temat własnych zalet i słabości, ma intuicję, skryty, lubi odróżniać się od innych

Jak wykorzystywać w procesie uczenia: korzystać z działań stymulujących rozwój osobisty, zostawiać sobie czas na refleksje, słuchać swojej intuicji, pisać książki/dzienniki/pamiętniki, uczyć się dociekliwości, osobistych afirmacji

Opracowano na podstawie: Rewolucja w uczeniu się G.Drydena i J.Vos – rozdz. 10

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ