Egzaminy zawodowe

161 0

Egzaminy zawodowe rozpoczęły się na początku czerwca 2022. Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami oraz będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych.

Uczniowie, branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Egzamin zawodowy sprawdza, jaki poziom wiedzy z zakresu jednej kwalifikacji posiada zdający. Przykładowe zadania na egzaminie zawodowym publikowane są w Informatorach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tutaj też znajdziemy wszelkie informacje dotyczące egzaminów w formułach: 2012, 2017 lub 2019. W zależności od momentu rozpoczęcia szkoły, uczniowie przystępują do egzaminu odpowiednio w formułach: 2012, 2017 lub 2019 w różnych terminach. Uczniowie niezależnie od tego, w której formule pisali egzamin zawodowy, wyniki poznają 31 sierpnia 2022 roku. Natomiast 7 września 2022 roku szkołom zostaną przekazane świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Wyniki egzaminu zawodowego będzie można sprawdzić online, na stronach poszczególnych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych https://oke.wroc.pl/nowy-egzamin-zawodowy-od-2013-r/

Niezależnie od formuły, aby zdać egzamin zawodowy 2022, należy uzyskać:

  • W części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania (minimum 20 punktów)
  • W części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania

Więcej informacji na temat egzaminów zawodowych znajduje się na stronach CKE https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Obowiązkowe przystąpienie do egzaminu zawodowego jest warunkiem ukończenia szkoły. Dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe są: certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz dyplom zawodowy

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ