I. Autyzm, Zespół Aspergera, II. Dysleksja, Dysgrafia, III. Profilaktyka uzależnień, IV. Dziecko z ADHD w domu i w szkole, V. Depresja u dzieci i młodzieży, VI. Agresja dzieci i młodzieży. Jak sobie z nią radzić.

315 0

Zestawienia bibliograficzne  opracowane na bazie katalogu Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=dzie

I.  AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA            

Wydawnictwa zwarte:

1. Delaney Tara. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018.

sygnatura 55368

   2. Radwańska Anna. Terapia pedagogiczna :scenariusze zajęć: poradnik dla terapeuty i nauczyciela. Warszawa: Difin, 2018.

  sygnatura 55745

3. Tammet Daniel. Urodziłem się pewnego błękitnego dnia: pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.

sygnatura 55501

  4.  Grandin Temple. Autyzm i problemy natury sensorycznej. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017.

 sygnatura 55138

5.  Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu /redakcja Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, Sally Ozonoff . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

  sygnatura 55431

6.  Silberman  Steve. Neuroplemiona: dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuroróżnorodności. Białystok: Wydawnictwo Vivante – Illuminatio Łukasz Kierus, 2017.

 sygnatura 55266

 7.  Gnaulati Enrico. To normalne! : dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami. Kraków: Znak Litera Nova, 2016.

sygnatura 54988

8. Gray Deborah D. Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

sygnatura 54400

9. BłeszyńskiJacek Jarosław. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoj: Skala Oceny Zachowań Autystycznych. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014.

sygnatura 54064

 10. Komender Jadwiga, Jagielska  Gabriela, Bryńska Anita.  Autyzm i zespół Aspergera  Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL , 2014.

 sygnatura 54109

11. Robison John Elder .Wychowujemy misiaka: ojca i syna przygody z aspergerem, pociągami, traktorami i materiałami wybuchowymi. Warszawa: Wydawnictwo Linia, 2014.

 sygnatura 55511

 12. Autyzm i zespół Aspergera. Oprac. Agnieszka Umińska Toruń: Wydawnictwo Literat [2013]

 czytaj w Ibuk LIBRA

 13.Autyzm i zespół Aspergera. Oprac. Agnieszka Umińska. Toruń: Wydawnictwo Literat, [2013].

sygnatura 54139, 54568

14. Dzieci z zaburzeniami łączonymi :trudne ścieżki rozwoju /red. nauk. Barbara Winczura. Kraków: Impuls 2013

   czytaj w Ibuk Libra

 15. Komender Jadwiga, Jagielska  Gabriela, Bryńska Anita. Autyzm i zespół Aspergera   Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.

sygnatura 52848

16. Dzieci z zaburzeniami łączonymi :trudne ścieżki rozwoju /red. nauk. Barbara Winczura. Kraków:  Impuls, 2012.

sygnatura 52856

 17. Dzieci z zaburzeniami łączonymi :trudne ścieżki rozwoju /red. nauk. Barbara Winczura. Kraków: Impuls, 2012.

sygnatura 53723

 18. Maciarz Aleksandera, Drała Dorota. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku. Kraków: Impuls, 2012.

 sygnatura 54451

19. Autyzm – na granicy zrozumienia /red. nauk. Barbara Winczura.   Kraków: Impuls, 2010.

 sygnatura 52850

20.  Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata.  Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku.  Kraków: Impuls,  2010

czytaj w IBUK Libra

 21. Komender Jadwiga, Jagielska  Gabriela, Bryńska Anita. Autyzm i zespół Aspergera Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  2009

 czytaj w IBUK Libra

   22. Autyzm – na granicy zrozumienia /red. nauk. Barbara Winczura.  Kraków: Impuls, 2009.

   sygnatura 51475, 51474

 23. Frith Uta. Autyzm :wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

 sygnatura 50936

 24. Emmons Polly Godwin, McKendry Anderson Liz. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej :zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. Warszawa: K. E. Liber, 2007.

sygnatura 50708, 51825

 25. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania :wzloty, upadki i cała reszta /po red. Liane Holliday Willey. Warszawa: Fraszka Edukacyjna : Fundacja SYNAPSIS, 2006.

sygnatura 48587

 26. Autyzm i zespół Aspergera /pod red. Uty Frith. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005.

   czytaj w IBUK Libra

 27. Autyzm i zespół Aspergera /pod red. Uty Frith. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.

 sygnatura 48304

 28. Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata . Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku. Kraków: Impuls, 2005.

  sygnatura 54005

 29.  O’Regan Fintan J. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warszawa: Liber, 2005.

sygnatura 52095

30. Seligman Martin E. P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka, cop. 2003.

sygnatura 49509, 46143 czytelnia

II. DYSLEKSJA, DYSGRAFIA                                                                                                           

 1.  Wejner-Jaworska, Teresa . Dysleksja z perspektywy dorosłości . Warszawa : Difin, 2019.

sygnatura 55439

 2.  Eide, Brock .Dyslektyczne talenty : jak wydobyć ukryty potencjał dyslektycznego mózgu. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

sygnatura 55634, 55635

3. Radwańska, Anna. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli : ćwiczenia praktyczne dla uczniów 7-8 klas szkoły podstawowej. Warszawa : Difin, 2019.

sygnatura 55556

4. Radwańska, Anna. Jak pomóc dziecku z dysleksją : ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Warszawa : Difin, 2019.

sygnatura 55555

5. Krasowicz-Kupis, Grażyna Maria. Nowa psychologia dysleksji .Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

Czytaj w IBUK Libra

6. Jaworska, Mariola. Autor Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018.

sygnatura 5546

7. Radwańska, Anna. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli . Warszawa : Difin, 2017.

Sygnatura 55099

8. Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017.

Sygnatura 55151

9.  Łubkowska, Agnieszka. Elementarz dla dzieci z dysleksją.Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2016.

Sygnatura  54828                  

10.  Reid, Gavin .100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją .Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

Sygnatura  54271,54674, 54396

11.  Klim-Klimaszewska, Anna. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu. Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2015.

Sygnatura 54513

12.  Tanajewska, Alicja. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w czytaniu i pisaniu : edukacja polonistyczna. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

Sygnatura 54514

13. Trypuć, Teresa. Niezbędnik o dysleksji i terapii [Będzin] Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2014

Czytaj w IBUK Libra

14. Bogdanowicz, Marta. Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców. Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014.

Sygnatura 54893

 15. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji. Pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014.

Sygnatura 54096, 54135

 16. Murakowska, Joanna. Dysleksja : jak do niej nie dopuścić, jak sobie z nią poradzić. [Wrocław : Szybkie Czytanie Izabela Stopa, 2013].

Sygnatura 53628

 17.  Łockiewicz, Marta. Dysleksja u osób dorosłych. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

Sygnatura 53624

18.  Zakrzewska, Barbara. Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj, pomyśl, działaj. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

Sygnatura 53693

 19.  Wiatrowska, Leokadia. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.

Sygnatura 53285

20.  Marcelli, Daniel. Psychopatologia wieku dziecięcego .Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.

Sygnatura  53285

 21.  Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy. Pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Sygnatura 53766, 53765,

 22.  Bogdanowicz, Marta. Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli .Gdańsk : „Harmonia”, 2012.

Sygnatura  54086

 23.  Jurek, Anna. Skoncentruj się : zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Sygnatura 53695

 24. Wiatrowska, Leokadia. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko… Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.

Sygnatura 53126

25.  Bogdanowicz, Katarzyna. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją .Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.

Sygnatura 53040

26.  Lipowska, Małgorzata. Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci.Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011.

Czytaj IBUK Libra

27.  Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej .Red. Wojciech Brejnak, Ewa Wolicz Pawłowska.Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.

Sygnatura 53570

28. Bogdanowicz, Marta . Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu : dysleksji, dysortografii i dysgrafii : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas I i II Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.

Sygnatura 52576

 29. Nosowska, Dorota. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa : Arystoteles – Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010.

Sygnatura  55152, 52025 czytelnia

30. Davis, Ronald D. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010.

Sygnatura 53463

31. Dysleksja nie zamykaj oczu.[Film] Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2010].

Sygnatura  MA 345

32. Rimland, Bernard. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.

Sygnatura 51557

33. Domagała, Aneta. Grafomotoryka u dzieci : w wieku 7-13 lat. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Sygnatura 54076

 34. Naprawa, Renata. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

Sygnatura 52392, 53712

 35.Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej . Pod red. Zofii Pomirskiej.Warszawa : Difin, 2010.

Sygnatura 51850, 51866

36. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy. Pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

Sygnatura 51267, 51343

37. Szymankiewicz, Elżbieta. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

Sygnatura 51270

38.  Korendo, Marta. Terapia dzieci zagrożonych dysleksją : stymulacja lewej półkuli mózgu. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2009.

Sygnatura 54130, 54131

39.  Maciarz, Aleksandra. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009.

Sygnatura 51171, 51413

40.   Sazon-Brykajło, Janina. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Sygnatura 50765,50766, 50767

41.  Bogdanowicz, Marta . Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów.  Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2009.

Sygnatura 51708, 51709

 42.  Małasiewicz, Alicja. Wprawki w czytaniu sylabowym dla uczniów z dysleksją i nie tylko. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

Sygnatura 50979

43. Dysleksja : teoria i praktyka. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Sygnatura 50918

44.  Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.

Sygnatura 52041,53510

45.  Jurek, Anna. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją .Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.

Sygnatura 50454, 51787, 51858, 51859

46.  Bogdanowicz, Marta . Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją .Gdańsk : Wydawnictwo „Harmonia”, 2008.

Sygnatura 50508

47.  Krasowicz-Kupis, Grażyna Maria. Psychologia dysleksji .Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Sygnatura 50602, 51803

 48.  Wypych, Agnieszka. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.

Sygnatura 54440

 49.  Dysleksja : problem znany czy nieznany? Red. Małgorzata Kostka-Szymańska i Grażyna Krasowicz-Kupis. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Sygnatura 48823

 50.  Baumer, Bernice H. Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : Bauer-Weltbild Media ; Klub dla Ciebie, cop. 2007.

Sygnatura 48684

 51.  Toroń, Barbara. Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.

Sygnatura 48895, 49154

52. Bogdanowicz, Marta . Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców. Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007.

Sygnatura 51707, 51861, 51862

53. Davis, Ronald D. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.

Sygnatura 49952, 52181

54. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna.  Praca zbiorowa pod red. Grażyny Krasowicz- Kupis.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006.

Sygnatura 48691

55. Zakrzewska, Barbara. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2006].

Sygnatura 50866

56. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc. Praca zbiorowa pod kierownictwem Doroty Mielca.  Warszawa : Wydawnictwo „Seventh Sea”, 2006.

Sygnatura 49042

57. Lewinson, Joan. Pomóż dziecku z… dysgrafią .Warszawa : K.E. Liber, 2006.

Sygnatura 48887, 50507, 50798

58.  Squires, Garry. Pomóż dziecku z… dysleksją. Warszawa : Wydawnictwo K. E. LIBER, 2006.

Sygnatura 48888, 50689, 50799

 59. Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. Red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska..  Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006.

Sygnatura 50036

 60. Bogdanowicz, Marta. Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli. Gdańsk : Harmonia, 2006.

Sygnatura 49051

61. Brejnak, Wojciech (1944- ). Dysleksja : nie jesteś sam. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005

Czytaj w IBUK Libra

 62. Brejnak, Wojciech . Dysleksja : nie jesteś sam. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005.

Sygnatura 48769

 63. Bogdanowicz, Marta . Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1. Gdańsk :  Harmonia, 2005.

Sygnatura 48048, 50786, 55377

 64. W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005.

Sygnatura 49106

65.  Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Red. Marta Bogdanowicz, Mariola Smoleń. Gdańsk : Harmonia, 2004.

Sygnatura 52182

 66. Raymond, Sally. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców. Kielce : Jedność, 2004.

Sygnatura  47480, 51220

67.  Bogdanowicz, Marta . Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli. Gdańsk : Harmonia, 2004.

Sygnatura 47434 czytelnia

68.  Dawid, Dorota. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej : [scenariusze zajęć]. Kraków : Impuls, 2004.

Sygnatura 46992

69.  Bogdanowicz, Marta. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. Gdańsk : Harmonia, 2004.

Sygnatura 47438

70.  Brejnak, Wojciech . Dysleksja. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003.

Sygnatura 50441

   71.   Gindrich, Piotr Alfred. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin : Wydaw. UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie], 2002.

Sygnatura 45666, 46190

 72.    Balejko, Antoni . Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz) dz-dż : dyslalia – dysleksja. Białystok: 2002

Sygnatura  45380

  73. Warszewski, Roman . Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Gdańsk : Tower Press, 2002.

Sygnatura 46106

  74. Bogdanowicz, Marta . Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. Gdańsk : Harmonia, 2002.

Sygnatura 45604

  75. Górniewicz, Ewa. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń : Adam Marszałek, [2002?].

Sygnatura 48033

 76.  Davis, Ronald D. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001.

Sygnatura 49050

 77. Balejko, Antoni . Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : [dysleksja]. Białystok : Orthdruk, 2001.

Sygnatura 44724

 78. Tomaszewska, Alina. Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli. Kraków : Impuls, 2001.

Sygnatura 45292

 79. Selikowitz, Mark. Dysleksja i inne trudności w uczeniu się. Warszawa : Prószyński i  S-ka, 1999.

Sygnatura 43723

 80. Brejnak, Wojciech . Dysleksja w teorii i praktyce. Warszawa : Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddział Terenowy nr 1, 1999.

Sygnatura 44006

 82.  Rentflejsz-Kuczyk, Amelia. Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa : „Juka”, 1999.

Sygnatura 46386

 83. Zakrzewska, Barbara. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

Sygnatura 43087, 42682

 84. Bogdanowicz, Marta . O dysleksji czyli Specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu : odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin : Linea, 1994.

Sygnatura 41112-41117

 85. Gąsowska, Teresa. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Sygnatura 41549

 86.  Kujawa, Ewa. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Sygnatura 40789-40792

87.  Szurmiak, Maria. Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Sygnatura 36277-36279

III. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

1. Ziółkowska, Beata. Autodestruktywność dzieci i młodzieży. Warszawa : Difin, 2019.

 Sygnatura 55521  

2. Ja, moi koledzy a grupa rówieśnicza :budowanie relacji w grupie. Film. Reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz.  [Piaseczno] : Multieducatio.pl, 2019.

Sygnatura  MA 412      

3. Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży szkolne. Oprac. : Karolina van Laere, Kinga Sochocka, Edyta Biaduń-Korulczyk .  [Warszawa] : [Fundacja Poza Schematami], [2019].

Sygnatura 55704, 55705           

4. Smutno mi, chociaż nie wiem czemu: depresja, nerwice, lęki u młodych ludzi. Film. Reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. [Piaseczno] : Multieducatio.pl, 2019.

Sygnatura MA 410

 5. Narkotyki a demoralizacja: szansa na zmianę. Redakcja naukowa Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. Warszawa : Difin, 2018.

  Sygnatura 55330

  6. Ogonowska, Agnieszka. Psychologia mediów i komunikowania: wprowadzenie. Kraków : Impuls, 2018.

Sygnatura 55290

7. Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologiczny. Red. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. Kraków :  Impuls, 2016.

Sygnatura 54827

   8.  Seksoholizm  Film. Realizacja Aleksandra Rymarowicz.  Kraków : Rubikon, Katarzyna Król, 2015.

Sygnatura MA 371

 9. Uzależnienia behawioralne :wybrane aspekty. Red. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015.

Czytaj w IBUK Libra

10.  Andrzejewska, Anna. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych :aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa : Difin, 2014.

Sygnatura 53980

12.  Ogonowska, Agnieszka. Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014.

Sygnatura  54745

13.  Moja wielka wygrana. Film. Reżyseria Joanna Lissner ; scenariusz Małgorzata Imielska. Warszawa : Lissner Studio, 2013.

Sygnatura 54623 + płyta CD

14. Jaworska, Anetta.  Leksykon resocjalizacji. Kraków : Impuls, 2012

Sygnatura 52977 czytelnia

15. Ogińska-Bulik, Nina. Majchrzak, Paweł. Uzależnienia od Internetu. Łódź Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2011

Czytaj w IBUK Libra

 16.  Zdrowo żyć = pięknie żyć :scenariusze profilaktyczne [szkoła podstawowa (kl. IV-VI) i gimnazjum. Red.  Anna Grochowska-Piróg. Kraków :  Rubikon, [2010].

Sygnatura 52399 U

17. Andrzejewska, Anna. Magia szklanego ekranu: zagrożenia płynące z telewizji. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.

Sygnatura 49052, 50637, 53162

 18.  Kozak, Stanisław. Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.

Sygnatura 49798

19. Łakomski, Marian. Pomóż uzależnionym!: integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków : Impuls, 2007.

Sygnatura 50959

20. Kiełbasa, Beata. Profilaktyka uzależnień :narkotyki, alkohol, leki, sterydy : [dla pedagogów i terapeutów.Cz. 1 /aut.: Beata Kiełbasa]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-KOM, cop. 2007.

Sygnatura 54031

21.  Resocjalizacja :teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2  Red.  Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007.

Sygnatura 48975, 48976, 49754 czytelnia

22. Franaszczuk-Truszkowska, Marta. Biblioterapia dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Gdańsk :  Harmonia, 2006.

Sygnatura 53700

23. Dziecko i jego środowisko :uzależnienia a dzieci i młodzież . Red. Andrzej Steciwko i Iwona Pirogowicz. Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006.

Sygnatura 48545

 24. Łakomski, Marian. Pomóż uzależnionym! :integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Marian Łakomski. Kraków : Impuls, 2006.

Sygnatura 48040, 47688

25. Dziewiecki, Marek.  Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Jedność, 2005.

Sygnatura 48111

26. Griffiths, Mark. Gry i hazard :uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Sygnatura 48109, 50293, 50718

27.  Zajączkowski, Krzysztof. Profilaktyka uzależnień a wartości :przewodnik dla rodziców i wychowawców. Kielce : Jedność, 2004.

Sygnatura 47866, 46805

 28. Moczydłowska, Joanna. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie :elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, [2004].

Sygnatura 46986 czytelnia

29. Programy profilaktyki uzależnień :z doświadczeń autorów. Red. Lucyna Telka. Katowice : „Śląsk”, 2003.

Sygnatura 46265, 49705, 49704

30. Szczęsny, Wiesław Wojciech. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, cop. 2003.

Sygnatura 46761, 49669

31.  Dziecko w kręgu wychowania. Red. Bogusława Jodłowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002.

Sygnatura 44998, 44999

32. Zajączkowski, Krzysztof. Profilaktyka uzależnień a wartości :przewodnik dla rodziców i wychowawców. Kielce : „Jedność”, 2002.

Sygnatura 51203

 33. Jakubowska, Hanna. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień :przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa. Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2002.

Sygnatura 46444

 34. Paź, Barbara. Szkoła, która ochrania :szkolny program profilaktyki. Kraków : „Rubikon”, 2002.

Sygnatura 45543

35. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warszawa : Min. Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjne, 2001.

Sygnatura 324 B, 329B

36. Zajączkowski, Krzysztof. Nikotyna, alkohol, narkotyki :profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny. Krzysztof Zajączkowski. Kraków : Rubikon, 2001.

 Sygnatura 45237, 45544

37.  Chlebio-Abed, Dorota. Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu :przegląd wybranych strategii i programów. Katowice : Śląsk, 2000.

Sygnatura 49691

 38. Rylke, Hanna. Pokolenie zmian :czego boją się dorośli? Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

39.  Dąbrowski, Zenon. Profilaktyka i terapia w działalności wychowawczej. Wrocław : Wrocławska Oficyna Nauczycielska, 1998.

Sygnatura 43800

 40. Maxwell, Ruth. Dzieci, alkohol, narkotyki :przewodnik dla rodziców. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994.

 Sygnatura 40859

 41. Remedium: miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień. Pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Marki-Struga : „Michalineum”, 1993-

42. Kołodziejczyk, Andrzej. Profilaktyka uzależnień :program edukacyjny dla klas I-III. Andrzej Kołodziejczyk. Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej : na zlec. Min. Edukacji Narodowej, 1991.

Sygnatura  39810, 39811, 38615

IV. DZIECKO Z ADHD W DOMU I W SZKOLE

Dziecko z ADHD w domu i w szkole

 

Wydawnictwa zwarte w wyborze:

 

1.Wiącek, Renata. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym: program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019.

Sygnatura: 55441

 

2.Jerzak, Marta. Uczeń z SPE. Poznań: Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2018.

Sygnatura: Ibuk Libra

 

3.Walerych, Sylwia. Praca z dzieckiem z ADHD. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza
i Praktyka – Oświata Grupa Wydawnicza, 2017.

Sygnatura:  Ibuk Libra

 

4.Melillo, Robert. Rozłączone dzieci: program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017.

Sygnatura: 55181

 

5.Gnaulati, Enrico. To normalne! : dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami. Kraków : Znak Litera Nova, 2016.

Sygnatura: 54988

 

6.ADHD w szkole: jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

Sygnatura: 54217

 

7.Compart, Pamela J. Jak ugryźć ADHD: przepisy, porady, wskazówki: kompletny przewodnik po dietach bezmlecznych i bezglutenowych: ponad 100 przepisów.
Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2015.

Sygnatura: 54586

 

8.Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Sygnatura: 54471

 

9.ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej: przewodnik dla rodziców
i wychowawców. Sopot
: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.

Sygnatura: 53714

 

10.Kajka, Natalia. Terapia ADHD : trening sukcesu w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014.

Sygnatura: 54128

 

11.Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

Sygnatura: 53796, 54101, 54186, 54187

 

12.Wiącek, Renata. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym: program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

Sygnatura: 53492

 

13.Pawlak, Piotr. Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

Sygnatura: 53198, 53265, 53493

 

14.Taylor, John F. Przewodnik przetrwania dla dzieci z ADHD i ich rodziców. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2013.

Sygnatura: 54934

 

15.Thompson, Jenny. Specjalne potrzeby edukacyjne: wskazówki dla nauczycieli. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Sygnatura: 53378

 

16.Paszkiewicz, Aneta. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej Warszawa Wydawnictwo Difin, 2013.

Sygnatura: 53618

 

17.Carter, Cheryl R. ADHD/ADD: jak pomóc dziecku ogarnąć chaos. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

Sygnatura: 53468

 

18.ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców
i wychowawców
. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Sygnatura: 55712

 

19.Paszkiewicz, Aneta. Kariera szkolna uczniów z ADHD. Warszawa : Difin,  2012.

Sygnatura: 53199

 

20.Monastra, Vincent J. Na pomoc! : moje dziecko ma ADHD : 10 lekcji, dzięki którym przetrwasz. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2012.

Sygnatura: 53329

 

21.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.

Sygnatura: 52936, 52937, 52938

 

22.Herda – Płonka, Katarzyna. Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

Sygnatura: 53176

 

23.Światowska, Aleksandra. Baltazar – mój przyjaciel z ADHD. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011.

Sygnatura: 53669

 

24.Lipowska, Małgorzata. Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju: neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci. Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011

Sygnatura: Ibuk Libra

 

25.Chrąściel, Katarzyna. Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym: poradnik
i scenariusze spotkań terapeutycznych
. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011.

Sygnatura: 53670

 

 

26.Goddard, Sally. Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Sygnatura: 52573

 

27.Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.

Sygnatura: 52300, 52379, 52412, 52439, Ibuk Libra

 

28.Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży: perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

Sygnatura: 53593

 

29.Nosowska, Dorota. 5 największych problemów u dzieci: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa: Arystoteles – Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010.

Sygnatura: 52152, 52025 czytelnia

 

30.Wiącek, Renata. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym: program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. Kraków: Oficyna Wydawnicza  „Impuls”, 2010.

Sygnatura: 52089

 

31.Srebnicki, Tomasz. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu: informacje dla pedagogów i opiekunów. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.

Sygnatura: 52526, 52527, 52528

 

32.Konstanty Ignaciuk, Barbara. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD. Kraków : Oficyna Wydawnicza  „Impuls”, 2010.

Sygnatura: 51481, 51770

 

33.Baranowska, Wanda. Nauczyciel a uczeń z ADHD. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010.

Sygnatura: 52305

 

34.Amen, Daniel G. Z ADHD można wygrać : jak pomóc ludziom cierpiącym z powodu ADHD i innych typów zespołu zaburzeń uwagi. Warszawa: Medium, 2010.

Sygnatura: 52498, 52499

 

35.Kamińska, Magdalena. Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

Sygnatura: 51820, 53168

 

36.Barkley, Russell A. ADHD: podjąć wyzwanie: kompletny przewodnik dla rodziców. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2009.

Sygnatura:  51084, 53461

 

37.Kołakowski, Artur. ADHD… i szkoła. Warszawa : Janssen – Cilag, 2009.

Sygnatura: 54209, 54210

 

 

38.Kołakowski, Artur. ADHD – informacje dla rodziców. Warszawa : Janssen – Cilag, 2009.

Sygnatura: 54211, 54212

 

 

39.Kutscher, Martin L. ADHD – naucz się żyć z ADHD: poradnik dla rodziców
i nauczycieli
. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2009.

Sygnatura: 50926, 52036

 

40.Żwirblińska, Alina. Chudzielec o piegach jak ziarenka piasku, czyli Moje zmagania
z ADHD
. Wrocław: D.B.S.N.P.D. Grażyna Kupińska Niepubliczny Ośrodek Wydawniczo-Edukacyjny Nowe, 2009.

Sygnatura: 54669

 

41.Hanć, Tomasz. Dzieciństwo i dorastanie z ADHD Rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo: zagrożenia i możliwości wsparcia Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009

Sygnatura: Ibuk Libra

 

42.Strichart, Stephen S. Dziecko z ADHD w klasie: planowanie pracy dzieci
z zaburzeniami koncentracji uwagi.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

Sygnatura: 50795, 50967

 

43.Honos-Webb, Lara. Dziecko z ADHD: jak ujarzmić nadmierne pokłady energii. Gliwice: Helion, 2008.

Sygnatura: 52149

 

44.Buess-Kovács, Heike. Moje dziecko ma ADHD. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2008.

Sygnatura: 52012

 

45.Biała, Monika. Przedszkolaki: co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008.

Sygnatura: 51120

 

46.Misiak, Agnieszka. Mam nadpobudliwe dziecko… i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006.

Sygnatura: 52381

 

47.Mosetter, Kurt. Nowa metoda leczenia ADHD: odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych. Łódź: Feeria Wydawnictwo, 2006.

Sygnatura: 50671

 

48.Chrzanowska, Beata. Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Warszawa: Difin, 2006.

Sygnatura: 47660, 49792, 49793

 

49.Górka, Iwona. Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD. Kraków: Księgarnia Edukacyjna, 2005.

Sygnatura: 53169

 

50.Wolańczyk, Tomasz. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci: prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. Lublin: BiFolium, 1999.

Sygnatura: 46067, 46068

V. DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY

1.Sunderland, Margot. Odwrócona relacja: kiedy problemy rodziców zabierają dzieciństwo. Sopot: GWP, 2019.

Sygnatura: 55561

 

2.Opieka, pomoc, wsparcie w edukacyjnej rzeczywistości: potrzeby i działania. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019.

Sygnatura: 55563

 

3.Smutno mi, chociaż nie wiem czemu: depresja, nerwice, lęki u młodych ludzi. Piaseczno: Multieducatio.pl, 2019.

Sygnatura: 410 ( Film)

 

4.Chatizow, Joanna. Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć nie umierać: poradnik dla rodziców i nauczycieli. Warszawa: Difin, 2018.

Sygnatura: 55358

 

5.Ambroziak, Konrad. Depresja nastolatków: jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2018.

Sygnatura: 55281

 

6.Parkinson, Monika. Depresja u nastolatka: poradnik dla rodziców. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2018.

Sygnatura: 55359

 

7.Ambroziak, Konrad. Nastolatek a depresja: praktyczny poradnik dla rodziców
i młodzieży
. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.

Sygnatura: 55364

 

8.Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018.

Sygnatura: 55574

 

9.Walerych, Sylwia. Depresja u dzieci i młodzieży: poradnik dla rodziców. Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka” 2017.

Sygnatura: 55115

 

10.Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

Sygnatura: 55393

 

11.Tworkowski, Jamie. Emocje za bardzo: kiedy czujesz więcej niż chcesz: zapiski o tym co straciliśmy, co znaleźliśmy i w co wierzymy. Warszawa: Laurum – MT Biznes, 2017.

Sygnatura: 55254

 

12.Schulte-Markwort, Michael. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem. Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017.

Sygnatura: 55275

 

 

 

13.Od wykluczenia do wsparcia : w przestrzeni współczesnych problemów społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016.

Sygnatura: 54915

 

14.Grochowalska, Magdalena. Pamiętnik samobójczyni. Tychy: Maternus Media, 2013.

Sygnatura: 55196

 

15.Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

Sygnatura: 53593

 

16.Radziwiłłowicz, Wioletta. Depresja u dzieci i młodzieży: analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „ Impuls”,  2010.

Sygnatura: Ibuk Libra

 

17.Turno, Monika. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów
i opiekunów
. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.

Sygnatura: 52517, 52518, 52519

 

18.Wycisk, Jowita. Młodzież przeciwko sobie: zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole. Warszawa: Difin, 2010.

Sygnatura: 52265, 53826

 

19.Terapia dzieci i młodzieży: procedury poznawczo-behawioralne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

Sygnatura: 52056, 52057, 53965

 

20.Sutherland, Colin J. Uwolnij się od depresji: zostań swoim osobistym terapeutą. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2010.

Sygnatura: 53850, 53851

 

21.Seligman, Martin E. P. W małym ciele duży zuch: skuteczny program zapobiegania depresji u dzieci. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2010.

Sygnatura: 53449

 

22.Carr, Alan. Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży: sposoby przeciwdziałania
i reagowania
. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Sygnatura: 50311

 

23.Atkinson, Sue. Jak wydobyć się z depresji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Sygnatura: 50576, 52144

 

24.Carr, Alan. Depresja i próby samobójcze młodzieży: sposoby przeciwdziałania
i reagowania.
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

Sygnatura: 47920

 

25.Elliott, Julian. Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.

Sygnatura: 44384, 44320

VI. AGRESJA DZIECI I MŁODZIEŻY. Jak sobie z nią radzić.

1.Allen, Vanessa Green. Powiedz „nie” szkolnym dęczycielom: poradnik dla dzieci
 i młodzieży: bądź, silny, szczęśliwy i odporny na nękanie.
Warszawa : Poradnia K, 2019.

Sygnatura: 55642

2.Kubiak, Hanna. Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Sygnatura: 55538

3.Diederichs, Gilles. Jak radzić sobie ze złością i kaprysami: 35 ćwiczeń dla dzieci
 w wieku 3-10 lat
.  Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2016.

 Sygnatura: 54831, 55213, 55233

4.Zielińska, Monika.  Jak reagować  na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.

 Sygnatura: 54932

5.Farnicka, Marzanna. Psychologia agresji : wybrane problemy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Sygnatura: 54977

6.Szczepanik, Renata. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

 Sygnatura: 54896, 54895

7.Urban, Bronisław. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015.

 Sygnatura: 54401, 54402

8.Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

Sygnatura: 53796, 54101, 54186, 54187

9.Juul, Jesper. Agresja – nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2013.

Sygnatura: 54218

10.Bartkowicz, Zdzisław. Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość‡ w  okresie dorosłości. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  2013.

Sygnatura: 53363

11.Trojanowicz-Kasprzak, Maria. Nie wolno mnie gnębić!: pierwsza rozmowa
o… przemocy rówieśniczej
.  Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.

Sygnatura: 55267

 

12.Stamer-Brandt, Petra. Nowe gry i zabawy rozładowujące złość. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2013.

Sygnatura:  53741, 54594

13.Pyżalski, Jacek Łukasz. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

Sygnatura: 52729, IBUK LIBRA

14.Urban, Bronisław. Agresja młodzieży i odrzucenie  rówieśnicze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

Sygnatura: 53362, IBUK LIBRA

15.Brazelton, T. Berry. Dzieci pełne złości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Sygnatura: 52965, 52964, 53722

16.Zielińska, Monika. Jak reagować‡ na agresję™ uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2012.

Sygnatura: 53710

17.Przemoc w szkole: Metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza,  2012.

Sygnatura: 53157

18.Pyżalski, Jacek Łukasz. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

Sygnatura: 52248

19.Kulesza, Marek. Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

Sygnatura: IBUK LIBRA

21. Gulińska-Grzeluszka, Diana.  Muzykoterapia dzieci agresywnych. Łódź:   Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej,   2011.

Sygnatura: IBUK LIBRA

21.Rimland, Bernard.  Dziecko dys-logiczne: dlaczego miliony dzieci cierpią… na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są… agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.

Sygnatura: 51557

22.Słupek, Kazimierz. Myślę, więc jestem…rozsądny: jak zaplanować‡ nad impulsywnością… w działaniu : program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2010.

Sygnatura: 52497, 52589 

 

 

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ