Podsumowanie badań  ankietowych dotyczących wyborów szkół ponadgimnazjalnych przez uczniów III klas gimnazjalnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego 2018

346 0

Ankieta została skonstruowana na podstawie przekazanych przez szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe informacji o planowanych kierunkach kształcenia w roku szkolnym 2019/2020. Proponowane kierunki kształcenia podały szkoły: I LO w Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie, ZS nr 1 w Dzierżoniowie, ZS nr 2 w Dzierżoniowie, ZS nr 3 w Dzierżoniowie, ZS  w Pieszycach, LO w Bielawie, ZS w Bielawie.

Cel  badań:

 • uzyskanie informacji na temat aspiracji zawodowych uczniów i ich wyborów dotyczących  przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej
 • prowadzenie efektywniejszej pracy doradców zawodowych na terenie ich szkół
 • zaplanowanie oferty kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego

Ankietowani uczniowie szkół: : Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie, Zespołu Szkół w Pieszycach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej, Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach, Szkoły Podstawowej w Niemczy, Szkoły Podstawowej  nr 3 w Dzierżoniowie,  Szkoły Podstawowej z Oddz. integr. i Oddz. gimnazjum nr 4 w Bielawie, Szkoły Podstawowej z Oddz. Sportowymi i Oddz. gimnazjum nr 10 w Bielawie, Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddz. Gimnazjum w Bielawie.

Termin przeprowadzenia ankiet:  październik/listopad 2018 r.

Łączna liczba ankietowanych – 672

Ankietowani odpowiedzieli na 7 pytań.

Wyniki ankiet wykazują, że w  szkołach  na terenie powiatu planuje kontynuować naukę 556 uczniów. Szkoły poza  powiatem dzierżoniowskim wybrało 106 ankietowanych. 

Badani zainteresowani kontynuacją nauki poza powiatem wskazali na szkoły w Świdnicy, we Wrocławiu,  w Warszawie, w Legnicy, w Strzelinie, Głogowie, Kłodzku, w Krzyżowicach.

Uczniowie swoją decyzję nauki w szkole poza terenem powiatu uzasadniali możliwością kształcenia w kierunkach, których brakuje   w aktualnych ofertach  szkół powiatowych.

Wskazane kierunki to: technik weterynarii, liceum plastyczne,  liceum sportowe.

Podsumowując, większość ankietowanych planuje kontynuować naukę  w szkołach dostępnych na naszym terenie.

 

Uczniowie deklarowali wybór typu szkoły.  Po ukończeniu gimnazjum w liceum ogólnokształcącym  planuje podjąć naukę  – 306 uczniów, w technikum – 292,  w szkole branżowej I stopnia – 79.

Dane obrazuje poniższy diagram:

Spośród kierunków oferowanych przez  licea ogólnokształcące największym zainteresowaniem cieszą   się klasy:             Podsumowując, większość uczniów wybiera kształcenie na poziomie szkoły średniej. Szkoły branżowe I stopnia cieszą się niespełna 12 procentowym zainteresowaniem.

 • biologiczno – chemiczna – 81
 • humanistyczna – 58
 • językowa – 51
 • matematyczno-fizyczna – 39
 • matematyczno-techniczna – 36

Rozkład wyborów dokonanych przez uczniów przedstawia się następująco:

Wśród zawodów proponowanych przez technika  największą popularność zyskały:

 • technik informatyk – 75
 • technik fotografii i multimediów – 41
 • technik logistyk – 39
 • technik ekonomista – 37
 • technik mechatronik – 26

Wśród zawodów proponowanych przez branżowe szkoły  I stopnia największą popularność zyskał:

 • mechanik pojazdów samochodowych – 29

Zawód, którym badani nie wykazali  zainteresowania to:

 • monter sieci i instalacji sanitarnych

W klasie wielozawodowej zadeklarowało naukę 4 uczniów.

Przy wyborze dalszego kierunku kształcenia najbardziej oczekiwana pomoc to:

 • porada rodziców – 380
 • wycieczka do szkoły ponadgimnazjalnej – 302
 • badanie predyspozycji zawodowych i /lub rozmowa z doradcą zawodowym w szkole lub w PPP – 287
 • rozmowa lub lekcja z wychowawcą klasy – 153
 • porada koleżanki/kolegi – 135
 • informacje od przedstawicieli firm lub targi zawodoznawcze – 110
 • wycieczka do firmy – 104

Szczegółowe wyniki obrazuje poniższy diagram:

Przeprowadzone badania potwierdzają znaczącą rolę rodziców w wyborze kierunku kształcenia przez ich dzieci. Ważne jest zatem ujmowanie przez doradców zawodowych działań adresowanych do rodziców.

Potrzeba bliższego  poznania szkoły poprzez jej odwiedzenie wskazuje na zasadność organizowania wycieczek, dni otwartych, spotkań młodzieży i nauczycieli na terenie szkół ponadgimnazjalnych.

Kolejnym ważnym obszarem wsparcia młodzieży jest zapewnienie profesjonalnej pomocy ze strony doradcy zawodowego. Wskazane jest zatem udostępnianie młodzieży informacji na temat możliwości korzystania z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego na terenie szkoły i/lub Poradni.

W porównaniu z wynikami badań ankietowych  z 2017 roku obserwuje się większe zainteresowanie młodzieży bezpośrednim kontaktem  z przedstawicielami firm i możliwością odwiedzenia zakładów pracy. Ta tendencja wskazuje na potrzebę zintensyfikowania współpracy szkół  z firmami. Ułatwi to pracę doradczą i pozwoli uczniom poszerzyć  ich wiedzę na temat zawodu, warunków i środowiska  pracy, co przyczyni się do podjęcia bardziej świadomej decyzji zawodowej.

Przy podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie wyboru szkoły ankietowani najczęściej będą kierować się:

 • zainteresowaniami – 529
 • opinią o szkole – 249
 • zamiarem kontynuacji nauki na studiach wyższych – 148
 • radą nauczyciela/wychowawcy/doradcy zawodowego i wynikami badań predyspozycji zawodowych przeprowadzonych przez doradcę zawodowego – 142
 • możliwością zatrudnienia – 124
 • opinią koleżanek/kolegów – 106

Wybory ankietowanych wskazują, że na decyzje  podejmowane przez uczniów  ma wpływ kilka czynników. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na zainteresowania, które zostały wyróżnione przez badanych. Uczniowie bardzo często mówią, że wybierając szkołę ponadgimnazjalną i zawód kierują się zainteresowaniami, ale jednocześnie trudno im je sprecyzować. Proces doradczy wymaga uwzględnienia wielu aspektów (w tym rozpoznania zainteresowań) oraz udzielania pomocy oczekiwanej przez młodzież.

WNIOSKI:

 1. Wyniki badań uzyskane w latach  2016, 2017 i 2018 roku  wskazują na utrzymywanie się podobnych trendów na przestrzeni badanych okresów w zakresie: typu szkoły, kierunków cieszących się największym zainteresowaniem, czynników ważnych dla młodzieży w podjęciu decyzji zawodowych.
 2. Większość uczniów wybiera kształcenie na poziomie średnim. Mimo dużego zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów szkół branżowych I stopnia niewielu uczniów deklaruje chęć podjęcia nauki w takim typie szkoły. W porównaniu do wyników badań  z 2016 i 2017 roku powyższe proporcje utrzymują się na stałym poziomie.
 3. Badania potwierdzają znaczącą rolę rodziców w wyborze kierunku kształcenia przez ich dzieci. Ważne jest zatem ujmowanie przez doradców zawodowych działań adresowanych do tej grupy.
 4. Potrzeba bliższego poznania szkoły poprzez jej odwiedzenie wskazuje na zasadność organizowania wycieczek, dni otwartych, spotkań młodzieży i nauczycieli na terenie szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Uczniowie potrzebują i uwzględniają porady uzyskane u doradcy zawodowego. Wskazane jest szerokie informowanie młodzieży o możliwościach korzystania z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego na terenie szkoły i/lub Poradni.
 6. Większe zainteresowanie młodzieży bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami firm i możliwością odwiedzenia tychże zakładów pracy. Ta tendencja wskazuje na potrzebę zintensyfikowania współpracy szkół z firmami. Ułatwi to pracę doradczą i pozwoli uczniom poszerzyć  ich wiedzę na temat zawodu, warunków i środowiska  pracy co przyczyni się do podjęcia bardziej świadomej decyzji zawodowej.

 

Dziękujemy dyrektorom i doradcom zawodowym szkół za pomoc przy realizacji badań.

Sprawozdanie opracowały:

mgr Renata Kryczek – pedagog, doradca zawodowy, PCPPP i DE Dzierżoniów
mgr Grażyna Wojtala – psycholog, doradca zawodowy PCPPP i DE, filia Bielawa

Dzierżoniów,  21.11.2018 r.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ