Propozycje tematów spotkań informacyjno-szkoleniowych

1122 0

 

Prelekcje dla rodziców:

 1. Wczesna stymulacja rozwoju mowy i myślenia dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym – prezentacja multimedialna.
 2. Zaburzenia mowy w wieku przedszkolnym (przyczyny, profilaktyka).
 3. „Czarodziejski stolik” – wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w rozwijaniu mowy i myślenia dzieci – warsztaty.
 4. „Nie trać słuchu!” – prezentacja multimedialna.
 5. Profilaktyka logopedyczna – co powinno zaniepokoić rodzica?
 6. Czy moje dziecko mówi prawidłowo?
 7. Zaburzenia mowy u dzieci – rodzaje, przyczyny, konsekwencje.
 8. Masaż Shantala – warsztaty dla rodziców.
 9. Potrzeby psychiczne dziecka (rola rodziców w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, skutki deprywacji potrzeb, motywacja w kontekście potrzeb itp.)
 10. Stres – czym jest? Jak sobie radzić?
 11. Trudne z dziećmi rozmowy – jak znaleźć sposób na porozumienie, jak wspierać: uwrażliwienie na wielopoziomowość komunikatów podczas rozmowy (komunikacja werbalna, niewerbalna, potrzeby emocjonalne rozmówców, kontekst rozmowy), przydatność poszukiwania sfer łączących skonfliktowane strony oraz potrzebę okazywania zrozumienia dla dziecka.
 12. Rozwijanie potencjału dziecka – dostrzeganie mocnych stron dziecka, motywowanie do rozwijania jego zainteresowań i umiejętności, korzystania z literatury i pomocy otoczenia społecznego w celu realizowania pasji dzieci.
 13. Stres i depresja – jak rozpoznać, jak pomóc? – przyczyny, objawy stresu i depresji, podstawowe sposoby pomocy dziecku w depresji, sposoby na relaks.
 14. Problemy wychowawcze wieku nastoletniego i ich rozwiązywanie.
 15. Jak rozmawiać z dzieckiem, żeby mieć z nim dobry kontakt.
 16. Jak uchronić dzieci przed uzależnieniem.
 17. Narkotyki – symptomy używania. Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki.
 18. Co to znaczy być dobrym rodzicem.
 19. Jak motywować dzieci do nauki.
 20. Jak pomóc dziecku w wyborze kierunku kształcenia i drogi zawodowej. Prezentacja multimedialna dla rodziców uczniów gimnazjów.
 21. Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dzierżoniowskim oraz zasady przyjęć. Prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjum.
 22. Motywowanie dziecka do nauki. Prelekcja dla rodziców uczniów kl. I-III szkoły podstawowej.
 23. Gotowość do podjęcia nauki szkolnej.
 24. Samodzielność przedszkolaka.
 25. Agresja u przedszkolaków.
 26. Jak pomóc dziecku w nauce.
 27. Sprawdź, jak rozwija się twoje dziecko.
 28. Trening czystości.
 29. Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi uczuciami.
 30. Rola pozytywnych relacji między rodzicami i dziećmi.
 31. Ekspresja seksualna dziecka – norma, czy powód do niepokoju?

Prelekcje dla rodziców, nauczycieli, uczniów:

 1. Aktywne słuchanie.
 2. Dziecko idzie do przedszkola.
 3. Motywowanie ucznia do nauki.
 4. Nadpobudliwość i zahamowanie.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
 6. Style uczenia się, metody, techniki.
 7. Współpraca z rodzicem dziecka niepełnosprawnego.
 8. Jak radzić sobie ze stresem.
 9. Wychowywanie do samodzielności.
 10. Nieśmiałość jako syndrom problemów emocjonalnych u dzieci w wieku szkolnym.
 11. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.
 12. Praca z dzieckiem leworęcznym.
 13. Skuteczne metody karania i nagradzania.
 14. Zachowania i postawy rodziców, wpływające negatywnie na motywację dziecka do nauki.
 15. Uzależnienia XXI wieku.
 16. Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym.
 17. Wychowanie seksualne dla młodzieży.
 18. Komunikacja interpersonalna.
 19. ADHD – rozpoznawanie, sposoby radzenia sobie z dzieckiem nadpobudliwym.

Prelekcje dla nauczycieli:

 1. Rola wczesnego wspomagania rozwoju mowy.
 2. Stymulacja dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.
 3. Postępowanie terapeutyczne z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki.
 4. Metody pracy z uczniem dyslektycznym na poszczególnych etapach edukacyjnych.
 5. Skutki nieudzielania wczesnej i fachowej pomocy dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu jako wieloletnie niepowodzenia szkolne.
 6. Wpływ zaburzeń analizatora słuchowego na specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.
 7. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania spowodowane zaburzeniem percepcji słuchowej.
 8. Dojrzałość szkolna.
 9. Wypalenie zawodowe.

Prosimy Państwa Dyrektorów o przesłanie informacji dotyczących planowanych terminów spotkań z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ