Zestawienia bibliograficzne: I. Autyzm, Zespół Aspergera, II. Dysleksja, Dysgrafia, III. Profilaktyka uzależnień

Zestawienia bibliograficzne  opracowane na bazie katalogu Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b-0&local_base=dzie

I.  AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA            

Wydawnictwa zwarte:

1. Delaney Tara. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2018.

sygnatura 55368

   2. Radwańska Anna. Terapia pedagogiczna :scenariusze zajęć: poradnik dla terapeuty i nauczyciela. Warszawa: Difin, 2018.

            Książkę napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje: wzrokową, słuchowo-językową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz dla uczniów z innymi zaburzeniami m.in. zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim, z niedosłuchem. W poradniku zamieszczone zostały wzory opinii wydawanej dla rodziców, zespołu orzekającego oraz wzór karty zajęć rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

  sygnatura 55745

3. Tammet Daniel. Urodziłem się pewnego błękitnego dnia: pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Aspergera. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018.

sygnatura 55501

  4.  Grandin Temple. Autyzm i problemy natury sensorycznej. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017.

            W publikacji omówiono zagadnienia takie jak: nauka panowania nad gniewem, nabywanie podstawowych umiejętności społecznych, nauka interakcji, rozumienie pojęć abstrakcyjnych, kłopoty z przetwarzaniem słuchowym, spowolnione przenoszenie uwagi, kłopotliwe zachowania wywołane ukrytymi dolegliwościami, wzbogacanie środowiska terapeutycznego.

 sygnatura 55138

5.  Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu /redakcja Sam Goldstein, Jack A. Naglieri, Sally Ozonoff . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.

  sygnatura 55431

6.  Silberman  Steve. Neuroplemiona: dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuroróżnorodności. Białystok: Wydawnictwo Vivante – Illuminatio Łukasz Kierus, 2017.

 sygnatura 55266

 7.  Gnaulati Enrico. To normalne! : dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami. Kraków: Znak Litera Nova, 2016.

sygnatura 54988

8. Gray Deborah D. Adopcja i przywiązanie: praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

            Autorka podaje wiedzę na temat przywiązania (definicja, cykl rozwoju, style, źródła zaburzeń). W swojej publikacji wspiera rodziców adopcyjnych, których dzieci mają zaburzony wzorzec przywiązania. Omawia rozwój emocjonalny dzieci, ADHD, FAS, zaburzenia uczenia się, zaburzenia nastroju, depresja, zaburzenie dwubiegunowe, autyzm, zespół Aspergera.

sygnatura 54400

9. BłeszyńskiJacek Jarosław. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoj: Skala Oceny Zachowań Autystycznych. Gdańsk: Harmonia Universalis, 2014.

            Spis treści: ROZDZIAŁ 1. ZABURZENIE W ROZWOJU. ROZDZIAŁ 2. RÓŻNICOWANIE DIAGNOSTYCZNE. ROZDZIAŁ 3. MOWA JAKO SZCZEGÓLNY ASPEKT RÓŻNICUJĄCY. 3.1. Niepełnosprawność intelektualna; 3.2. Przegląd badań nad rozwojem mowy dziecka upośledzonego umysłowo; 3.3. Mowa osób z autyzmem i zespołem Aspergera. ROZDZIAŁ 4. AUTYZM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA A ZESPÓŁ KRUCHEGO CHROMOSOMU X. 4.1. Charakterystyka zespołu; 4.2. Diagnoza zespołu; 4.3. Przebieg rozwoju w zespole; 4.4. Wczesne różnicowanie zespołu Kruchego Chromosomu X od autyzmu i upośledzenia umysłowego. ROZDZIAŁ 5. SKALA OCENY ZACHOWAŃ AUTYSTYCZNYCH W DIAGNOZIE RÓŻNICUJĄCEJ I OCENIE ROZWOJU. 5.1. Wprowadzenie; 5.2. Skala Obserwacji Zachowań Autystycznych (SOZA) dla dzieci i młodzieży; 5.3. Różnicowanie.

 sygnatura 54064

 10. Komender Jadwiga, Jagielska  Gabriela, Bryńska Anita.  Autyzm i zespół Aspergera  Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL , 2014.

            W publikacji omówiono: etiologię zaburzeń autystycznych, objawy autyzmu dziecięcego, diagnostykę, współwystępowanie z innymi zaburzeniami, rokowania, leczenie i czynniki ryzyka, a także zdolności intelektualne dziecka autystycznego, wpływ autyzmu na wzorce przywiązania oraz zagadnienia związane z wychowaniem i nauczaniem dzieci autystycznych.

 sygnatura 54109

11. Robison John Elder .Wychowujemy misiaka: ojca i syna przygody z aspergerem, pociągami, traktorami i materiałami wybuchowymi. Warszawa: Wydawnictwo Linia, 2014.

 sygnatura 55511

 12. Autyzm i zespół Aspergera. Oprac. Agnieszka Umińska Toruń: Wydawnictwo Literat [2013]

 czytaj w Ibuk LIBRA

 13.Autyzm i zespół Aspergera. Oprac. Agnieszka Umińska. Toruń: Wydawnictwo Literat, [2013].

            Poradnik zawiera informacje i praktyczne wskazówki dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera, m.in.: jak rozpoznać chorobę u dziecka, jakie są przyczyny, kto może zdiagnozować te choroby, jaką terapię wybrać, jak wspierać dziecko, jak pomóc innym zrozumieć zachowanie dziecka, jak na uczyć dziecko komunikowania się, jak radzić sobie z agresją i stresem, gdzie udać się po pomoc, jak wspierać w trudnym okresie dojrzewania, jak wygląda dorosłość chorych na autyzm i zespołem Aspergera.

sygnatura 54139, 54568

14. Dzieci z zaburzeniami łączonymi :trudne ścieżki rozwoju /red. nauk. Barbara Winczura. Kraków: Impuls 2013

   czytaj w Ibuk Libra

 15. Komender Jadwiga, Jagielska  Gabriela, Bryńska Anita. Autyzm i zespół Aspergera   Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.

      W publikacji omówiono: etiologię zaburzeń autystycznych, objawy autyzmu dziecięcego, diagnostykę, współwystępowanie z innymi zaburzeniami, rokowania, leczenie i czynniki ryzyka, a także zdolności intelektualne dziecka autystycznego, wpływ autyzmu na wzorce przywiązania oraz zagadnienia związane z wychowaniem i nauczaniem dzieci autystycznych.

      sygnatura 52848

16. Dzieci z zaburzeniami łączonymi :trudne ścieżki rozwoju /red. nauk. Barbara Winczura. Kraków:  Impuls, 2012.

            SPIS TREŚCI: 1. Autyzm a opóźnienie rozwoju. 2. Autystyczne spektrum zaburzeń a dysfunkcje semantyczno-pragmatyczne. 3. Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a autyzm. 4. Autyzm, autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca . 5. Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne. 6. Zespół Aspergera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. 7. Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera. 8. Zaburzenia zachowania a nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD). 9. Niedowidzenie z problemami somatycznymi, psychicznymi oraz podejrzeniem zespołu Aspergera lub schizofrenii . 10. Choroba przewlekła a zaburzenia emocjonalne i trudności w uczeniu się . 11. Drzazga Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące. 12. Dyslalia rozszczepowa a współtowarzyszące powikłania ontogenezy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.

sygnatura 52856

 17. Dzieci z zaburzeniami łączonymi :trudne ścieżki rozwoju /red. nauk. Barbara Winczura. Kraków: Impuls, 2012.

      Spis treści: Autyzm a opóźnienie rozwoju; Autystyczne spektrum zaburzeń a dysfunkcje semantyczno-pragmatyczne; Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a autyzm; Autyzm, autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca; Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne; Zespół Aspergera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi; Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera; Zaburzenia zachowania a nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD); Niedowidzenie z problemami somatycznymi, psychicznymi oraz podejrzeniem zespołu Aspergera lub schizofrenii; Choroba przewlekła a zaburzenia emocjonalne i trudności w uczeniu się; Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące; Dyslalia rozszczepowa a współtowarzyszące powikłania ontogenezy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.

sygnatura 53723

 18. Maciarz Aleksandera, Drała Dorota. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku. Kraków: Impuls, 2012.

 sygnatura 54451

19. Autyzm – na granicy zrozumienia /red. nauk. Barbara Winczura.   Kraków: Impuls, 2010.

            W publikacji przedstawiono m.in.: neurobiologię autyzmu, wpływ diety na zachowania autystyczne, diagnozowanie autyzmu, prozopagnozję w diagnozie, funkcje wykonawcze u dzieci autystycznych, zabawę i język dzieci z autyzmem, śpiew i muzykę oraz narrację w terapii, zaburzenia współwystępujące z autyzmem, problemy diagnostyczne (ADHD, zespół Aspergera), zagrożone prawo do życia dziecka autystycznego (problemy etyczne).

 sygnatura 52850

20.  Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata.  Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku.  Kraków: Impuls,  2010

czytaj w IBUK Libra

 21. Komender Jadwiga, Jagielska  Gabriela, Bryńska Anita. Autyzm i zespół Aspergera Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  2009

 czytaj w IBUK Libra

   22. Autyzm – na granicy zrozumienia /red. nauk. Barbara Winczura.  Kraków: Impuls, 2009.

            W publikacji przedstawiono m.in.: neurobiologię autyzmu, wpływ diety na zachowania autystyczne, diagnozowanie autyzmu, prozopagnozję w diagnozie, funkcje wykonawcze u dzieci autystycznych, zabawę i język dzieci z autyzmem, śpiew i muzykę oraz narrację w terapii, zaburzenia współwystępujące z autyzmem, problemy diagnostyczne (ADHD, zespół Aspergera), zagrożone prawo do życia dziecka autystycznego (problemy etyczne).

 sygnatura 51475, 51474

 23. Frith Uta. Autyzm :wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

            Publikacja przedstawia współczesne kryteria diagnostyczne w rozpoznawaniu autyzmu, zespół Aspergera, przypadki autyzmu w przeszłości. Omawia wyniki badań nad autyzmem. Zwraca uwagę na autystyczną izolację, problemy językowe, inteligencję, doznawanie i powtarzanie.

 sygnatura 50936

 24. Emmons Polly Godwin, McKendry Anderson Liz. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej :zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. Warszawa: K. E. Liber, 2007.

             Książka opisuje pojęcie integracji sensorycznej (wprowadzone przez terapeutkę zajęciową dr A. Jean Ayres), rozwój dziecka, objawy związane z zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzenia towarzyszące (krótko, szerzej o zespole Aspergera) i działania pomagające dziecku (od przedszkola do szkoły średniej). Na końcu zamieszczono propozycje ćwiczeń wspomagających integrację sensoryczną.

 sygnatura 50708, 51825

 25. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania :wzloty, upadki i cała reszta /po red. Liane Holliday Willey. Warszawa: Fraszka Edukacyjna : Fundacja SYNAPSIS, 2006.

            Autorzy przedstawili wszystkie możliwe aspekty życia nastolatków z zespołem Aspergera. Wśród zagadnień dotyczących tej grupy młodzieży zwrócili uwagę na: seksualność, przyjaźń, relacje z rówieśnikami, depresję i akceptację własnej osoby. Omówili strukturę wsparcia tej młodzieży w oparciu o zmodyfikowaną terapię poznawczo-behawioralną.

 sygnatura 48587

 26. Autyzm i zespół Aspergera /pod red. Uty Frith. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005.

   czytaj w IBUK Libra

 27. Autyzm i zespół Aspergera /pod red. Uty Frith. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.

            W publikacji eksperci omawiają diagnostyczne kryteria zespołu Aspergera, ilustrując swe poglądy opisami przypadków. Uzupełnieniem badań klinicznych jest analiza twórczości literackiej osób z tym zespołem, stanowiąca punkt wyjścia do przedstawienia nowych propozycji teoretycznych.

sygnatura 48304

 28. Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata . Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku. Kraków: Impuls, 2005.

  sygnatura 54005

 29.  O’Regan Fintan J. Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warszawa: Liber, 2005.

Książka jest poradnikiem dla nauczycieli i wychowawców omawiającym najczęściej spotykane specjalne potrzeby edukacyjne w środowisku szkolnym: Zespół Aspergera, zaburzenia więzi, ADHD, autyzm, porażenie mózgowe, Zespół Downa, dysleksja, dyspraksja, padaczka, zespół słabego chromosomu X, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, Zespół Pradera-Williego, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, Zespół Tourett’a, Zespół Williamsa. Zamieszczono Kryteria diagnozowania ADHD, zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjnych oraz cechy zdolnych i utalentowanych dzieci.

 sygnatura 52095

30. Seligman Martin E. P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka, cop. 2003.

      SPIS TREŚCI: 1. Nienormalność dawniej i dzisiaj (tematy i zadania, wczesne podejścia do nienormalności, leczenie obłąkanych, współczesna definicja nienormalności). 2. Badanie psychologiczne, diagnoza i metody badań naukowych (badanie psychologiczne, diagnoza, metody badań naukowych). 3. Podejścia psychologiczne (podejście psychodynamiczne, podejścia egzystencjalne i humanistyczne, podejście behawioralne, podejście poznawcze). 4. Podejście biologiczne i neuronauka (podejście biologiczne, geny a zachowanie nienormalne, neurony i etiologia biochemiczna, struktury mózgowe a nienormalne zachowanie, rozwój układu nerwowego a nienormalne zachowania, wpływ środowiska na nienormalne zachowania). 5. Zaburzenie lękowe (strach i lęk, fobia, zaburzenia po stresie urazowym, lęk paniczny, uogólnione zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne). 6. Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne. 7. Zaburzenia nastroju (klasyfikacja zaburzeń nastroju, depresja i zaburzenia depresyjne, teorie zaburzeń depresyjnych, leczenie zaburzeń depresyjnych, zaburzenia dwubiegunowe, samobójstwo). 8. Zaburzenia wczesnodziecięce (rozpoznanie zaburzeń dziecięcych, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia rozwojowe – autyzm, Zespół Retta, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, Zespół Aspergera, uogólnione zaburzenie rozwoju, upośledzenie umysłowe, zaburzenia uczenia się, zaburzenia odżywiania i nawyków – anoreksja, bulimia, zaburzenia wydalania, jąkanie, tiki, destrukcyjne zaburzenia zachowania).

 sygnatura 49509, 46143 czytelnia

II. DYSLEKSJA, DYSGRAFIA                                                                                                           

 1.  Wejner-Jaworska, Teresa . Dysleksja z perspektywy dorosłości . Warszawa : Difin, 2019.

sygnatura 55439

 2.  Eide, Brock .Dyslektyczne talenty : jak wydobyć ukryty potencjał dyslektycznego mózgu. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.

sygnatura 55634, 55635

3. Radwańska, Anna. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli : ćwiczenia praktyczne dla uczniów 7-8 klas szkoły podstawowej. Warszawa : Difin, 2019.

sygnatura 55556

4. Radwańska, Anna. Jak pomóc dziecku z dysleksją : ćwiczenia dla uczniów klas 4-6. Warszawa : Difin, 2019.

sygnatura 55555

5. Krasowicz-Kupis, Grażyna Maria. Nowa psychologia dysleksji .Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

Czytaj w IBUK Libra

6. Jaworska, Mariola. Autor Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2018.

sygnatura 5546

7. Radwańska, Anna. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli . Warszawa : Difin, 2017.

Sygnatura 55099

8. Zaburzenia komunikacji pisemnej. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017.

Sygnatura 55151

9.  Łubkowska, Agnieszka. Elementarz dla dzieci z dysleksją.Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2016.

Sygnatura  54828                  

10.  Reid, Gavin .100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją .Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

Sygnatura  54271,54674, 54396

11.  Klim-Klimaszewska, Anna. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu. Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2015.

Sygnatura 54513

12.  Tanajewska, Alicja. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w czytaniu i pisaniu : edukacja polonistyczna. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

Sygnatura 54514

13. Trypuć, Teresa. Niezbędnik o dysleksji i terapii [Będzin] Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, 2014

Czytaj w IBUK Libra

14. Bogdanowicz, Marta. Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców. Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014.

Sygnatura 54893

 15. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji. Pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014.

Sygnatura 54096, 54135

 16. Murakowska, Joanna. Dysleksja : jak do niej nie dopuścić, jak sobie z nią poradzić. [Wrocław : Szybkie Czytanie Izabela Stopa, 2013].

Sygnatura 53628

 17.  Łockiewicz, Marta. Dysleksja u osób dorosłych. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2013.

Sygnatura 53624

18.  Zakrzewska, Barbara. Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj, pomyśl, działaj. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

Sygnatura 53693

 19.  Wiatrowska, Leokadia. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.

Sygnatura 53285

20.  Marcelli, Daniel. Psychopatologia wieku dziecięcego .Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.

Sygnatura  53285

 21.  Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy. Pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Sygnatura 53766, 53765,

 22.  Bogdanowicz, Marta. Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli .Gdańsk : “Harmonia”, 2012.

Sygnatura  54086

 23.  Jurek, Anna. Skoncentruj się : zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak uczyć się skutecznie.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Sygnatura 53695

 24. Wiatrowska, Leokadia. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko… Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.

Sygnatura 53126

25.  Bogdanowicz, Katarzyna. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją .Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.

Sygnatura 53040

26.  Lipowska, Małgorzata. Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci.Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar 2011.

Czytaj IBUK Libra

27.  Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej .Red. Wojciech Brejnak, Ewa Wolicz Pawłowska.Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011.

Sygnatura 53570

28. Bogdanowicz, Marta . Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu : dysleksji, dysortografii i dysgrafii : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas I i II Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.

Sygnatura 52576

 29. Nosowska, Dorota. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa : Arystoteles – Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010.

Sygnatura  55152, 52025 czytelnia

30. Davis, Ronald D. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010.

Sygnatura 53463

31. Dysleksja nie zamykaj oczu.[Film] Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [ca 2010].

Sygnatura  MA 345

32. Rimland, Bernard. Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze – i co możemy z tym zrobić. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010.

Sygnatura 51557

33. Domagała, Aneta. Grafomotoryka u dzieci : w wieku 7-13 lat. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Sygnatura 54076

 34. Naprawa, Renata. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

Sygnatura 52392, 53712

 35.Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej . Pod red. Zofii Pomirskiej.Warszawa : Difin, 2010.

Sygnatura 51850, 51866

36. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy. Pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

Sygnatura 51267, 51343

37. Szymankiewicz, Elżbieta. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

Sygnatura 51270

38.  Korendo, Marta. Terapia dzieci zagrożonych dysleksją : stymulacja lewej półkuli mózgu. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2009.

Sygnatura 54130, 54131

39.  Maciarz, Aleksandra. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009.

Sygnatura 51171, 51413

40.   Sazon-Brykajło, Janina. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2009.

Sygnatura 50765,50766, 50767

41.  Bogdanowicz, Marta . Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów.  Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2009.

Sygnatura 51708, 51709

 42.  Małasiewicz, Alicja. Wprawki w czytaniu sylabowym dla uczniów z dysleksją i nie tylko. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

Sygnatura 50979

43. Dysleksja : teoria i praktyka. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

Sygnatura 50918

44.  Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.

Sygnatura 52041,53510

45.  Jurek, Anna. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją .Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.

Sygnatura 50454, 51787, 51858, 51859

46.  Bogdanowicz, Marta . Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją .Gdańsk : Wydawnictwo “Harmonia”, 2008.

Sygnatura 50508

47.  Krasowicz-Kupis, Grażyna Maria. Psychologia dysleksji .Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

Sygnatura 50602, 51803

 48.  Wypych, Agnieszka. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.

Sygnatura 54440

 49.  Dysleksja : problem znany czy nieznany? Red. Małgorzata Kostka-Szymańska i Grażyna Krasowicz-Kupis. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Sygnatura 48823

 50.  Baumer, Bernice H. Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli. Warszawa : Bauer-Weltbild Media ; Klub dla Ciebie, cop. 2007.

Sygnatura 48684

 51.  Toroń, Barbara. Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2007.

Sygnatura 48895, 49154

52. Bogdanowicz, Marta . Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców. Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007.

Sygnatura 51707, 51861, 51862

53. Davis, Ronald D. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.

Sygnatura 49952, 52181

54. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna.  Praca zbiorowa pod red. Grażyny Krasowicz- Kupis.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006.

Sygnatura 48691

55. Zakrzewska, Barbara. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2006].

Sygnatura 50866

56. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc. Praca zbiorowa pod kierownictwem Doroty Mielca.  Warszawa : Wydawnictwo “Seventh Sea”, 2006.

Sygnatura 49042

57. Lewinson, Joan. Pomóż dziecku z… dysgrafią .Warszawa : K.E. Liber, 2006.

Sygnatura 48887, 50507, 50798

58.  Squires, Garry. Pomóż dziecku z… dysleksją. Warszawa : Wydawnictwo K. E. LIBER, 2006.

Sygnatura 48888, 50689, 50799

 59. Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. Red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kowalkowska..  Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006.

Sygnatura 50036

 60. Bogdanowicz, Marta. Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli. Gdańsk : Harmonia, 2006.

Sygnatura 49051

61. Brejnak, Wojciech (1944- ). Dysleksja : nie jesteś sam. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005

Czytaj w IBUK Libra

 62. Brejnak, Wojciech . Dysleksja : nie jesteś sam. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005.

Sygnatura 48769

 63. Bogdanowicz, Marta . Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1. Gdańsk :  Harmonia, 2005.

Sygnatura 48048, 50786, 55377

 64. W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005.

Sygnatura 49106

65.  Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Red. Marta Bogdanowicz, Mariola Smoleń. Gdańsk : Harmonia, 2004.

Sygnatura 52182

 66. Raymond, Sally. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców. Kielce : Jedność, 2004.

Sygnatura  47480, 51220

67.  Bogdanowicz, Marta . Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli. Gdańsk : Harmonia, 2004.

Sygnatura 47434 czytelnia

68.  Dawid, Dorota. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej : [scenariusze zajęć]. Kraków : Impuls, 2004.

Sygnatura 46992

69.  Bogdanowicz, Marta. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. Gdańsk : Harmonia, 2004.

Sygnatura 47438

70.  Brejnak, Wojciech . Dysleksja. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003.

Sygnatura 50441

   71.   Gindrich, Piotr Alfred. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin : Wydaw. UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie], 2002.

Sygnatura 45666, 46190

 72.    Balejko, Antoni . Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz) dz-dż : dyslalia – dysleksja. Białystok: 2002

Sygnatura  45380

  73. Warszewski, Roman . Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Gdańsk : Tower Press, 2002.

Sygnatura 46106

  74. Bogdanowicz, Marta . Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. Gdańsk : Harmonia, 2002.

Sygnatura 45604

  75. Górniewicz, Ewa. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń : Adam Marszałek, [2002?].

Sygnatura 48033

 76.  Davis, Ronald D. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001.

Sygnatura 49050

 77. Balejko, Antoni . Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : [dysleksja]. Białystok : Orthdruk, 2001.

Sygnatura 44724

 78. Tomaszewska, Alina. Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli. Kraków : Impuls, 2001.

Sygnatura 45292

 79. Selikowitz, Mark. Dysleksja i inne trudności w uczeniu się. Warszawa : Prószyński i  S-ka, 1999.

Sygnatura 43723

 80. Brejnak, Wojciech . Dysleksja w teorii i praktyce. Warszawa : Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddział Terenowy nr 1, 1999.

Sygnatura 44006

 82.  Rentflejsz-Kuczyk, Amelia. Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. Warszawa : “Juka”, 1999.

Sygnatura 46386

 83. Zakrzewska, Barbara. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

Sygnatura 43087, 42682

 84. Bogdanowicz, Marta . O dysleksji czyli Specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu : odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin : Linea, 1994.

Sygnatura 41112-41117

 85. Gąsowska, Teresa. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Sygnatura 41549

 86.  Kujawa, Ewa. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Sygnatura 40789-40792

87.  Szurmiak, Maria. Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Sygnatura 36277-36279

III. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

1. Ziółkowska, Beata. Autodestruktywność dzieci i młodzieży. Warszawa : Difin, 2019.

 Sygnatura 55521  

2. Ja, moi koledzy a grupa rówieśnicza :budowanie relacji w grupie. Film. Reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz.  [Piaseczno] : Multieducatio.pl, 2019.

Sygnatura  MA 412      

3. Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży szkolne. Oprac. : Karolina van Laere, Kinga Sochocka, Edyta Biaduń-Korulczyk .  [Warszawa] : [Fundacja Poza Schematami], [2019].

Sygnatura 55704, 55705           

4. Smutno mi, chociaż nie wiem czemu: depresja, nerwice, lęki u młodych ludzi. Film. Reżyseria, zdjęcia Marcin Wołkowicz. [Piaseczno] : Multieducatio.pl, 2019.

Sygnatura MA 410

 5. Narkotyki a demoralizacja: szansa na zmianę. Redakcja naukowa Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. Warszawa : Difin, 2018.

  Sygnatura 55330

  6. Ogonowska, Agnieszka. Psychologia mediów i komunikowania: wprowadzenie. Kraków : Impuls, 2018.

Sygnatura 55290

7. Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologiczny. Red. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. Kraków :  Impuls, 2016.

Sygnatura 54827

   8.  Seksoholizm  Film. Realizacja Aleksandra Rymarowicz.  Kraków : Rubikon, Katarzyna Król, 2015.

Sygnatura MA 371

 9. Uzależnienia behawioralne :wybrane aspekty. Red. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski, Bronisław P. Rosik. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015.

Czytaj w IBUK Libra

10.  Andrzejewska, Anna. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych :aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa : Difin, 2014.

Sygnatura 53980

12.  Ogonowska, Agnieszka. Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014.

Sygnatura  54745

13.  Moja wielka wygrana. Film. Reżyseria Joanna Lissner ; scenariusz Małgorzata Imielska. Warszawa : Lissner Studio, 2013.

Sygnatura 54623 + płyta CD

14. Jaworska, Anetta.  Leksykon resocjalizacji. Kraków : Impuls, 2012

Sygnatura 52977 czytelnia

15. Ogińska-Bulik, Nina. Majchrzak, Paweł. Uzależnienia od Internetu. Łódź Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2011

Czytaj w IBUK Libra

 16.  Zdrowo żyć = pięknie żyć :scenariusze profilaktyczne [szkoła podstawowa (kl. IV-VI) i gimnazjum. Red.  Anna Grochowska-Piróg. Kraków :  Rubikon, [2010].

Sygnatura 52399 U

17. Andrzejewska, Anna. Magia szklanego ekranu: zagrożenia płynące z telewizji. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.

Sygnatura 49052, 50637, 53162

 18.  Kozak, Stanisław. Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007.

Sygnatura 49798

19. Łakomski, Marian. Pomóż uzależnionym!: integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Kraków : Impuls, 2007.

Sygnatura 50959

20. Kiełbasa, Beata. Profilaktyka uzależnień :narkotyki, alkohol, leki, sterydy : [dla pedagogów i terapeutów.Cz. 1 /aut.: Beata Kiełbasa]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-KOM, cop. 2007.

Sygnatura 54031

21.  Resocjalizacja :teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2  Red.  Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007.

Sygnatura 48975, 48976, 49754 czytelnia

22. Franaszczuk-Truszkowska, Marta. Biblioterapia dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Gdańsk :  Harmonia, 2006.

Sygnatura 53700

23. Dziecko i jego środowisko :uzależnienia a dzieci i młodzież . Red. Andrzej Steciwko i Iwona Pirogowicz. Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006.

Sygnatura 48545

 24. Łakomski, Marian. Pomóż uzależnionym! :integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Marian Łakomski. Kraków : Impuls, 2006.

Sygnatura 48040, 47688

25. Dziewiecki, Marek.  Nowoczesna profilaktyka uzależnień. Kielce : Jedność, 2005.

Sygnatura 48111

26. Griffiths, Mark. Gry i hazard :uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

Sygnatura 48109, 50293, 50718

27.  Zajączkowski, Krzysztof. Profilaktyka uzależnień a wartości :przewodnik dla rodziców i wychowawców. Kielce : Jedność, 2004.

Sygnatura 47866, 46805

 28. Moczydłowska, Joanna. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie :elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, [2004].

Sygnatura 46986 czytelnia

29. Programy profilaktyki uzależnień :z doświadczeń autorów. Red. Lucyna Telka. Katowice : “Śląsk”, 2003.

Sygnatura 46265, 49705, 49704

30. Szczęsny, Wiesław Wojciech. Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa : Wydaw. Akademickie “Żak”, cop. 2003.

Sygnatura 46761, 49669

31.  Dziecko w kręgu wychowania. Red. Bogusława Jodłowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2002.

Sygnatura 44998, 44999

32. Zajączkowski, Krzysztof. Profilaktyka uzależnień a wartości :przewodnik dla rodziców i wychowawców. Kielce : “Jedność”, 2002.

Sygnatura 51203

 33. Jakubowska, Hanna. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień :przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa. Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2002.

Sygnatura 46444

 34. Paź, Barbara. Szkoła, która ochrania :szkolny program profilaktyki. Kraków : “Rubikon”, 2002.

Sygnatura 45543

35. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Warszawa : Min. Edukacji Narodowej. Biuro Administracyjne, 2001.

Sygnatura 324 B, 329B

36. Zajączkowski, Krzysztof. Nikotyna, alkohol, narkotyki :profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny. Krzysztof Zajączkowski. Kraków : Rubikon, 2001.

 Sygnatura 45237, 45544

37.  Chlebio-Abed, Dorota. Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu :przegląd wybranych strategii i programów. Katowice : Śląsk, 2000.

Sygnatura 49691

 38. Rylke, Hanna. Pokolenie zmian :czego boją się dorośli? Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

39.  Dąbrowski, Zenon. Profilaktyka i terapia w działalności wychowawczej. Wrocław : Wrocławska Oficyna Nauczycielska, 1998.

Sygnatura 43800

 40. Maxwell, Ruth. Dzieci, alkohol, narkotyki :przewodnik dla rodziców. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994.

 Sygnatura 40859

 41. Remedium: miesięcznik poświęcony promocji zdrowego stylu życia i profilaktyce uzależnień. Pełnomocnik Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Marki-Struga : “Michalineum”, 1993-

42. Kołodziejczyk, Andrzej. Profilaktyka uzależnień :program edukacyjny dla klas I-III. Andrzej Kołodziejczyk. Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej : na zlec. Min. Edukacji Narodowej, 1991.

Sygnatura  39810, 39811, 38615

Permalink

Comments are closed.