Terapie w Bielawie

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
Filii w Bielawie

Terapia EEG – biofeedback K. Tomczak-Bartizal
Psychoterapia indywidualna G. Wojtala 
A. Stanik
Porady  zawodoznawcze  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych G. Wojtala
Logoterapia V. Wilczyńska
Zespół terapeutyczny: Usprawnianie funkcji słuchowych z wykorzystaniem metody Warnkego- uczniowie kl. I-III M. Horożaniecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od wieku niemowlęcego do rozpoczęcia nauki w szkole G. Wojtala
psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
V. Wilczyńska
neurologopeda
Permalink

Comments are closed.