Spotkania grupy wsparcia pedagogów szkolnych – terminy

Powiatowe Centrum – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie zaprasza pedagogów szkolnych na kolejne spotkania grupy wsparcia.W nowym roku szkolnym 2014/2015 spotkania zaplanowano w następujących terminach:

 • 12.12.2014r.
 • 09.01 2015r.
 • 20.02.2015r.
 • 13.03.2015r.
 • 17.04.2015r.
 • 15.05.2015r.
 • 19.06.2015r.

Grupa wsparcia pracuje w godzinach od 8.30. do 11.00.  W bieżącym roku szkolnym zaplanowano min.:

 • spotkania z pracownikami PCPR w Dzierżoniowie,
 • omówienie zakresu, procedur związanych z orzecznictwem,
 • zapoznanie pedagogów z tematem specyficznych trudności w uczeniu się, dostosowaniem wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
 • omówienie problematyki bullyingu i cyberprzemocy,
 • przekazanie aktualnych zmian w przepisach prawa i omówienie bieżących problemów wynikających z działalności szkół i placówek.

Prosimy Dyrektorów o oddelegowanie zainteresowanych pedagogów.

Osoba odpowiedzialna za spotkania grupy wsparcia:
pedagog – Izabela Kobylańska
(tel. kontaktowy 0748315679)

Permalink

Comments are closed.