Propozycje działań Poradni prowadzonych na terenie placówek przedszkolnych w Bielawie i Ostroszowicach

Propozycje działań Poradni prowadzonych na terenie  placówek przedszkolnych

Lp. Działania do realizacji w terenie lub w Poradni Osoba realizująca
1. Etapy rozwoju dziecka do 3 r. ż. – prelekcja dla rodziców żłobka Violetta Wilczyńska
Grażyna Wojtala
2. Cykl szkoleń dla pracowników żłobka – tematyka do ustalenia. Violetta Wilczyńska
Grażyna Wojtala
3. Badania w przedszkolach dzieci 5-6 letnich testem SRD podejmujących obowiązek szkolny Małgorzata Horożaniecka
4. Badania przesiewowe wybranych dzieci5 i 6 letnich objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym – mających szczególne trudności z przyswajaniem wiadomości i umiejętności. Karolina Tomczak-Bartizal
5. Badania przesiewowe wybranych dzieci 5 i 6 letnich objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym określające lateralizację Karolina Tomczak-Bartizal
6. Badania profilaktyczne ,,Słyszę”- dzieci 5 i 6 – letnie Violetta Wilczyńska
7. Szkolenie dla rodziców –,, Jak dobrze przygotować dziecko do  szkoły” Karolina Tomczak-Bartizal
Grażyna Wojtala
8. Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka – prelekcja dla rodziców dzieci uczęszczających dla żłobka i przedszkola Violetta Wilczyńska
Grażyna Wojtala
9. Wpływ cybertechnologii na rozwój dziecka – prelekcja dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola Violetta Wilczyńska
Grażyna Wojtala
Permalink

Comments are closed.