Szkolenie „Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w różnym stopniu”

273 0

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału
w szkoleniu prowadzonym metodą warsztatową pt.:

Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w różnym stopniu

Program szkolenia:

  1. Akty prawne.

  2. Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

  3. Czynniki warunkujące postęp w nauce.

  4. Konstruowanie ipet-u.

  5. Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

  6. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka niepełnosprawnego.

  7. Ocenianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

  8. Rola nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

  9. Literatura przydatna w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych.

  10. Współpraca z rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.

Termin: 10 stycznia 2015 r. (sobota), godz. 9.00.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

Metody: wykład, dyskusja, praca w grupie, prezentacja materiałów, autoprezentacja wykonanych materiałów.

Obszar tematyczny: dziecko niepełnosprawne intelektualnie w różnym stopniu. Warsztaty doskonalące nauczycieli, pedagogów, terapeutów pracujących w szkołach ogólnodostępnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w różnym stopniu. W czasie warsztatów proponujemy pracę, zabawę i naukę.

Miejsce: PCPPPiDE w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, sala konferencyjna I piętro.

WykładowcaElżbieta Jaskólska, nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator wczesne pomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej-makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

Koszt szkolenia od osoby: 80 zł dla grupy 15-osobowej (mniejsza grupa spowoduje wzrost kosztów). Cena obejmuje materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. Kursanci otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Wypełniony druk zgłoszenia   proszę dostarczyć do sekretariatu w formie papierowej lub elektronicznej (fax/mail) na adres:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, 58-200 Dzierżoniów

fax: 74 831-56-79 wew. 22., tel. 74 831- 29 -32

e-mail: podn@powiatowecentrum.dzierzoniow.pl, poradniaparkowa2@wp.pl,

Osoby, które zgłoszą się na szkolenie, a nie będą w nim uczestniczyć ponoszą pełne koszty szkolenia.

Zapisy do 31 grudnia 2014 r.

Szkolenie nie odbędzie się z powodu braku zgłoszeń.

Skip to content

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Wiecej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Nie zbieramy informacji w celach handlowych. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

Zakończ