займ на карту займ на карту срочно без отказа

Orzecznictwo w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743).

Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w  przedszkolu lub  szkole musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Orzeczenie o niepełnosprawności –  wydane przez  powiatowy  zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie jest dokumentem określającym konieczność specjalnej organizacji i metod pracy w szkole.

Druki do pobrania:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia  
  [pobierz]
 • Zaświadczenia lekarskie – w przypadku ubiegania się przez rodziców o roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub nauczanie indywidualne  
  [pobierz ]
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dotyczy
  – kształcenia specjalnego
  – zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  (indywidualnych/zespołowych)
  – wczesnego wspomagania rozwoju
  [pobierz ]
 • Zaświadczenie lekarza okulisty w przypadku ubiegania się o orzeczenie dla dzieci niewidomych i słabowidzacych
  [pobierz]
 • Informacja o uczniu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  [pobierz]

 

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа