Wykaz planowanych szkoleń w PODN – sem. I rok. szk. 2016/2017

W I semestrze r. szk. 2016/2017 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia   Nauczycieli                 w Dzierżoniowie zaplanowano następujące szkolenia:

 

  1. Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w nauczaniu i wychowaniu – 22.09.2016 r.

  2. Trudne zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym – 27.09.2016 r.

  3. Żywienie dzieci i młodzieży – 27.10.2016 r.

  4. Gry i gamifikacja – nauczanie przez granie – 25.11.2016 r.

  5. Trening zachowań społecznych – 28.11.2016 r.

 

             

          Informacji na temat szkoleń udziela:

         koordynator ds. szkoleń dla nauczycieliSylwia Kuszka

         e- mail: podn@powiatowecentrum.dzierzoniow.pl

         tel. 74/831 29 32 (jeden nr tel: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Biblioteka  Pedagogiczna).


             

Permalink

Comments are closed.