Szkolenie z 16 listopada

Propozycje ćwiczeń wyciszająco-uspokajających do wykorzystania z uczniem, będącym w stanie nadmiernego napięcia lub pobudzenia psychoruchowego oraz metody relaksacji w sytuacjach nadmiernego obciążenia stresem, były tematem przewodnim szkolenia, które odbyło się w Powiatowym Centrum 16 listopada 2017 r. W programie warsztatów znalazły się też informacje na temat zasad prawidłowego oddechu, wydłużania fazy oddechowej, ćwiczeń artykulacyjnych.

Czterogodzinny warsztat pt. “Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe w rewalidacji i terapii” charakteryzował się dużą aktywnością wszystkich uczestników szkolenia.

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu!

Permalink

Comments are closed.