Regulamin

Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie I. Przepisy ogólne § 1. Biblioteka Pedagogiczna w Dzierżoniowie zwana dalej Biblioteką jest placówką oświatową służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. § 2. Biblioteka działa na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawa z … Czytaj dalej Regulamin