Terapie w Bielawie

Rodzaje oddziaływań terapeutycznych
Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
Filii w Bielawie

Terapia EEG – biofeedback K. Tomczak-Bartizal
Psychoterapia indywidualna G. Wojtala 
A. Stanik
Porady  zawodoznawcze  dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych G. Wojtala
Logoterapia V. Wilczyńska
Zespół terapeutyczny prowadzony Metodą Warnkego M. Horożaniecka
Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od wieku niemowlęcego do rozpoczęcia nauki w szkole G. Wojtala
psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
K. Tomczak-Bartizal
oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej
V. Wilczyńska
neurologopeda
Terapia ręki K. Tomczak-Bartizal
Permalink

Comments are closed.