Szkolenie z 24 października

Szkolenie na temat kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, przeprowadziła 24 października br. w Powiatowym Centrum pani Magdalena Sakowska, psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniem niepełnosprawnym w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Dziękujemy nauczycielom za aktywny udział w szkoleniu !

     

Permalink

Comments are closed.