Propozycje działań Poradni prowadzonych na terenie szkół w Bielawie

Propozycje działań Poradni prowadzonych na terenie szkół w Bielawie i Ostroszowicach 

Badania przesiewowe

Lp. Działania do realizacji w terenie / lub w Poradni *
1. Badanie w  szkołach podstawowych   uczniów klas I  testem Skala Ryzyka Dysleksji
2. Badania profilaktyczne ,,Widzę”-  uczniowie klas I szkoły podstawowej
3. Badania profilaktyczne ,,Mówię”- uczniowie klas I szkoły podstawowej
4. Badania profilaktyczne ,,Słyszę”.
5. Badania w terenie  uczniów klas IV  diagnozujące  poziom umiejętności poprawnego czytania ze zrozumieniem
6. Badania w terenie  uczniów klas  VII  diagnozujące  poziom umiejętności poprawnego czytania ze zrozumieniem
7. Badania uczniów zdolnych
8. Predyspozycje zawodowe i myślenie techniczne

Szkolenie RP

1.

 

2.

Autyzm, Zespół Aspergera – pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Znowelizowane przepisy prawa oświatowego w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Prelekcje dla rodziców

1. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci- metody wychowawcze”- prelekcja dla rodziców
2. Jak radzić sobie z trudnymi zrachowaniami u dzieci – samookaleczenia, zachowania destrukcyjne, problemy okresu dojrzewania
3. Oddziaływanie wychowawcze rodziców
4. Bezpieczeństwo w  Internecie
5. Prelekcja dla rodziców ,,Nie trać słuchu”
6. Dojrzałość szkolna – udział w spotkaniach z  rodzicami: m.in. Akademia żaka w SP-4
7. Współpraca ze żłobkiem wg  zapotrzebowania
8. Dopalacze – prelekcja dla rodziców
9. Zagrożenia i uzależnienia

Warsztaty  da    uczniów

 

 

 

 

 

1. Techniki skutecznego uczenia się dla uczniów–warsztaty dla uczniów
2. Zajęcia warsztaty  nt cyberprzemocy
3. Zagrożenia i uzależnienia
4. Rozwiązywanie konfliktów

 

 

Permalink

Comments are closed.