Propozycje działań Poradni prowadzonych na terenie szkół w Bielawie

Propozycje działań Poradni prowadzonych na terenie szkół podstawowych  w Bielawie i Ostroszowicach 

Lp. Działania do realizacji w terenie / lub w Poradni Osoba realizująca
1. Badanie w  szkołach podstawowych   uczniów klas I testem Skala Ryzyka Dysleksji M. Horożaniecka
2. Badania w terenie  uczniów klas IV  diagnozujące  poziom umiejętności poprawnego czytania  ze zrozumieniem M. Horożaniecka
3. Zajęcia dla dzieci zahamowanych i nieśmiałych z klas I szkoły podstawowej G. Wojtala
4. Jak poradzić sobie ze stresem? – zajęcia dla uczniów klas VI szkoły podstawowej K. Tomczak-Bartizal
5. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci- metody wychowawcze”- prelekcja dla rodziców K. Tomczak-Bartizal
6. Badania profilaktyczne ,,Widzę”-  uczniowie klas I szkoły podstawowej M. Horożaniecka
7. Badania profilaktyczne ,,Mówię”- uczniowie klas I szkoły podstawowej M. Horożaniecka
V. Wilczyńska
8. Badania profilaktyczne ,,Słyszę” V. Wilczyńska
9. Kontynuacja akcji ,,Nie trać słuchu” – pogadanka dla uczniów klas V-VI  szkoły podstawowej V. Wilczyńska
10. Dojrzałość szkolna – udział w spotkaniach z  rodzicami. G. Wojtala
K. Tomczak-Bartizal

 

Propozycje działań Poradni prowadzonych na terenie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  w Bielawie

1.  Badania w terenie  uczniów klas I gimnazjum diagnozujące poziom umiejętności poprawnego czytania
ze zrozumieniem i pisania
M. Horożaniecka
2. Diagnoza poziomu i typu inteligencji wielorakiej uczniów oraz stylów uczenia się i myślenia – badania  uczniów  zdolnych rozpoczynających naukę w gimnazjum. M. Horożaniecka
G. Wojtala
3. Zagrożenia i uzależnienia– warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. A. Łagodzka
4.  Zagrożenia i uzależnienia (dopalacze, narkotyki, Internet, tel. komórkowe …) – prelekcja – wykład dla rodziców. A. Łagodzka

 

Permalink

Comments are closed.