займ на карту

Harmonogram dyżurów nauczycieli doradców

 Informacje o pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Sylwia Kuszka koordynator ds. szkoleń dla nauczycieli Poniedziałek
10:00 – 15:00
Wtorek
10:00 – 15:00
Czwartek
8:00 – 10:30
Piątek
10:00 – 15:00

 W innych terminach, według zapotrzebowania po uzgodnieniu telefonicznym

74 -831–29-32
podn@powiatowecentrum.dzierzoniow.pl

Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy mogą uzyskać informacje w zakresie:

  • analizy wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego,
  • przyporządkowania działań do poszczególnych wymagań,
  • układu potrzebnej dokumentacji w teczce.

Comments are closed.