займ на карту займ на карту срочно без отказа

Terapie indywidualne

Formy pomocy indywidualnej: Prowadzący
Psychoterapia indywidualna A. Łagodzka
E. Starzycka
A. LisOkoniewska
Terapia EEG – biofeedback R. Kryczek
Integracja sensoryczna A. Kubik
Terapia taktylna A. Kubik
L. Siodlaczek
D. Szejka-Nast
Terapia ręki A. Kubik
D. Szejka-Nast
Terapia metodą Warnkego dla dzieci kl.I-VI szkoły podstawowej R. Kryczek
Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od wieku niemowlęcego do rozpoczęcia nauki w szkole E. Starzycka – psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
M. Szejka-Mach –oligofrenopedagog, tyflopedagog
D. Szejka-Nast – neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej
L. Siodlaczek –neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
A. Kubik – terapeuta ruchowy
E. Wawruszak-Stolarczyk – terapeuta ruchowy
G.Wojtala –psycholog
A. Lis-Okoniewska – psycholog kliniczny
M. Borzestowskakynoterapeuta
Logoterapia D. Szejka-Nast
L. Siodlaczek
A. Terlecka

 

 

Terapie grupowe
Formy zajęć grupowych: Prowadzący
  • Dla dzieci w wieku przedszkolnym
Logorytmika D. Szejka–Nast
Spotkania z muzyką i słowem. D. Szejka–Nast
Zajęcia dla dzieci objętych terapią z wczesnego wspomagania rozwoju z problemami w kontaktach społecznych. E. Starzyka
A. Lis-Okoniewska
Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym M. Szejka-Mach
D. Szejka-Nast
Ergoterapia dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem D. Szejka–Nast.
M. Szejka-Mach
 

  • Dla uczniów szkół podstawowych
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. I–III Ł. Gackiewicz
A. Terlecka
Zajęcia ortograficzne dla uczniów klas IV-VI Ł. Gackiewicz
A. Terlecka
„Matematyka bez trudności” V-VI Ł. Gackiewicz
Terapia ręki A. Kubik
Integracja sensoryczna dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym A. Kubik
Trening umiejętności prospołecznych dla dzieci z autyzmem z kl. I-IV szkół podstawowych I. Kobylańska
M. Szejka-Mach
Trening umiejętności prospołecznych z elementami socjoterapii dla uczniów IV S.P. – I gimnazjum I. Kobylańska
M. Szejka-Mach
 

  • Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Zespoły ortograficzne A. Terlecka
Terapia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi A. Łagodzka
Trening interpersonalny „Zostań liderem” – zajęcia psychoedukacyjne A. Łagodzka
 

  • Dla rodziców i nauczycieli:
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – zajęcia psychoedukacyjne. A. Łagodzka
Szkoła dla rodziców i wychowawców – zajęcia psychoedukacyjne dla członków Klubu Mamuśki E. Starzycka
Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli wspomagających I. Kobylańska
Grupa wsparcia psychologów z placówek oświatowych E. Starzycka

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа