займ на карту займ на карту срочно без отказа

Terapie indywidualne

Formy pomocy indywidualnej: Prowadzący
Psychoterapia indywidualna M. Bagińska
A. Łagodzka
E. Starzycka
D. Chorowska
A. LisOkoniewska
I. Piętka
Terapia EEG – biofeedback M. Laufer
I. Piętka
A. Muszyńska
R. Kryczek
Integracja sensoryczna A. Kubik
A. Muszyńska
Terapia taktylna A. Kubik
L. Siodlaczek
D. Szejka-Nast
Terapia ręki A. Kubik
D. Szejka-Nast
Terapia metodą Warnkego dla dzieci kl.I-VI szkoły podstawowej R. Kryczek
A. Muszyńska
Terapia pedagogiczne dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo oraz dzieci z trudnościami w czytaniu pisaniu (kl. I-III). A. Muszyńska
Wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od wieku niemowlęcego do rozpoczęcia nauki w szkole E. Starzycka – psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
M. Szejka-Mach –oligofrenopedagog,tyflopedagog
M. Laufer –neurologopeda
D. Szejka-Nast – neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej
L. Siodlaczek –neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
A. Kubik – terapeuta ruchowy
E. Wawruszak-Stolarczyk – terapeuta ruchowy
G.Wojtala –psycholog
A. Muszyńskaoligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog
A. Lis-Okoniewska – psycholog kliniczny
M. Borzestowskakynoterapeuta
Logoterapia M. Laufer
D. Szejka-Nast
L. Siodlaczek
A. Terlecka

 

Terapie grupowe
Formy zajęć grupowych: Prowadzący
  • Dla dzieci w wieku przedszkolnym
Logorytmika D. Szejka–Nast
Spotkania z muzyką i słowem. D. Szejka–Nast
Zajęcia dla dzieci objętych terapią z wczesnego wspomagania rozwoju z problemami w kontaktach społecznych. E. Starzyka
A. Lis-Okoniewska
A. Muszyńska
Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym M. Szejka-Mach
D. Szejka-Nast
Arteterapia dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego M. Bagińska
I. Piętka
Ergoterapia dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem D. Szejka–Nast.
M. Szejka-Mach
 

  • Dla uczniów szkół podstawowych
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. I–III Ł. Gackiewicz
A. Terlecka
Zajęcia ortograficzne dla uczniów klas IV-VI Ł. Gackiewicz
A. Terlecka
„Matematyka bez trudności” V-VI Ł. Gackiewicz
Terapia pedagogiczna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami w czytaniu i pisaniu z klas I-III A. Muszyńska
Terapia ręki A. Kubik
Integracja sensoryczna dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym A. Kubik
A. Muszyńska
Arteterapia dla uczniów szkoły podstawowej M. Bagińska
Trening umiejętności prospołecznych dla dzieci z autyzmem z kl. I-IV szkół podstawowych I. Kobylańska
M. Szejka-Mach
Trening umiejętności prospołecznych z elementami socjoterapii dla uczniów IV S.P. – I gimnazjum I. Kobylańska
M. Szejka-Mach
 

  • Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Zespoły ortograficzne A. Terlecka
Terapia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi D. Chorowska
A. Łagodzka
Trening interpersonalny „Zostań liderem” – zajęcia psychoedukacyjne D. Chorowska
A. Łagodzka
 

  • Dla rodziców i nauczycieli:
„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – zajęcia psychoedukacyjne. D. Chorowska
A. Łagodzka
Szkoła dla rodziców i wychowawców – zajęcia psychoedukacyjne dla członków Klubu Mamuśki D. Chorowska
E. Starzycka
Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli wspomagających I. Kobylańska
Grupa wsparcia psychologów z placówek oświatowych D. Chorowska
E. Starzycka
Profilaktyka wypalenia zawodowego D. Chorowska
M. Bagińska

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа