займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oferta dla szkół

OFERTA DLA SZKÓŁ

 Propozycje tematów spotkań informacyjno-szkoleniowych:

LP TEMAT OSOBA PROWADZĄCA ODBIORCY
1. Wczesna stymulacja rozwoju mowy i myślenia dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym – prezentacja multimedialna Dorota Szejka -Nast Rodzice i nauczyciele w żłobkach, przedszkolach
2. Zaburzenia mowy w wieku przedszkolnym (przyczyny, profilaktyka) Dorota Szejka -Nast Rodzice i nauczyciele w żłobkach, przedszkolach
3. „Czarodziejski stolik” – wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w rozwijaniu mowy i myślenia dzieci – warsztaty Dorota Szejka -Nast Rodzice i nauczyciele w żłobkach, przedszkolach
4. „Nie trać słuchu!” – prezentacja multimedialna Dorota Szejka -Nast Rodzice i nauczyciele gimnazjum
5. Profilaktyka logopedyczna – co powinno zaniepokoić rodzica? Małgorzata Laufer Rodzice dzieci w przedszkolach
6. Czy moje dziecko mówi prawidłowo? Małgorzata Laufer Rodzice dzieci w przedszkolach
7. Zaburzenia mowy u dzieci – rodzaje, przyczyny, konsekwencje Małgorzata Laufer Rodzice dzieci w przedszkolach
8. Masaż Shantala – warsztaty dla rodziców Anna Kubik Rodzice i dzieci do 1 r.ż
9. Masaż Wilbarger Anna Kubik   Alicja Muszyńska Rodzice dzieci objętych terapią integracji sensorycznej
10. Stres – czym jest? Jak sobie radzić? Izabela Piętka

Ewa Starzycka

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjlanej
11. Jak rozmawiać z dzieckiem, by je wspierać? Agata Łagodzka Rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
12. O warunkach dla rozwoju potencjału dziecka Agata Łagodzka Rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
13. Co warto wiedzieć o stresie, żeby sobie z nim radzić? Agata Łagodzka Rodzice uczniów od IV klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej
14. Problemy wychowawcze wieku nastoletniego i ich rozwiązywanie Danuta Chorowska Rodzice uczniów gimnazjum
15. Jak rozmawiać z dzieckiem, żeby mieć z nim dobry kontakt Danuta Chorowska Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
16. Jak uchronić dzieci przed uzależnieniem Danuta Chorowska Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
17. Narkotyki – symptomy używania. Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki Danuta Chorowska Rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
18. Co to znaczy być dobrym rodzicem Danuta Chorowska Rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
19. Jak motywować dzieci do nauki Danuta Chorowska, Renata Kryczek, Ewa Starzycka, Maria Bagińska, Izabela Kobylańska Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
20. Autoagresja u nastolatków Agata Łagodzka Rodzice uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
21. Jak pomóc dziecku w wyborze kierunku kształcenia i drogi zawodowej. Prezentacja multimedialna dla rodziców uczniów gimnazjum Renata Kryczek Rodzice uczniów gimnazjum
22. Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dzierżoniowskim oraz zasady przyjęć. Prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjum Renata Kryczek Rodzice uczniów gimnazjum
23. Potrzeby psychiczne dziecka (rola rodziców w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, skutki deprywacji potrzeb, motywacja w kontekście potrzeb itp.) Izabela Piętka Rodzice uczniów szkół podstawowych
24. Profilaktyka logopedyczna i wspomaganie rozwoju dziecka Lidia Siodlaczek
25. Opis zaburzeń komunikacji w Autyzmie Lidia Siodlaczek
26.  Zaburzenia mowy u dzieci Lidia Siodlaczek
27. Jak pomóc dziecku w nauce Ewa Starzycka Rodzice uczniów szkół podstawowych
28. Sprawdź, jak rozwija się twoje dziecko Ewa Starzycka Nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola
29. Agresja u przedszkolaków Ewa Starzycka Rodzice przedszkolaków, nauczyciele przedszkoli
30. Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi uczuciami Ewa Starzycka Rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
31. Rola pozytywnych relacji między rodzicami i dziećmi Izabela Kobylańska
32. Ekspresja seksualna dziecka – norma, czy powód do niepokoju? Angelina Lis-Okoniewska
33. Aktywne słuchanie Ewa Starzycka Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej
34. Dziecko idzie do przedszkola Ewa Starzycka Rodzice przedszkolaków
35. Wspieranie rozwoju uzdolnień u dzieci Maria Bagińska Nauczyciele i rodzice przedszkoli, szkół podstawowych
36. Nadpobudliwość i zahamowanie Ewa Starzycka Rodzice i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
37. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Ewa Starzycka
38. Style uczenia się, metody, techniki Ewa Starzycka Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum
39. Współpraca z rodzicem dziecka niepełnosprawnego Ewa Starzycka
40. Wychowywanie do samodzielności Magdalena Nowak           Ewa Starzycka Rodzice przedszkolaków
41. Nieśmiałość jako syndrom problemów emocjonalnych u dzieci w wieku szkolnym Izabela Kobylańska

Maria Bagińska

Rodzice uczniów szkół podstawowych
42. Złość u dzieci – jak sobie z nią radzić Maria Bagińska Rodzice dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych
43. Wypalenie zawodowe Ewa Starzycka Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
44. Praca z dzieckiem leworęcznym Izabela Kobylańska
45. Skuteczne metody karania i nagradzania Izabela Kobylańska Alicja Muszyńska
46. Zachowania i postawy rodziców, wpływające negatywnie na motywację dziecka do nauki Izabela Kobylańska
47. Uzależnienia XXI wieku Izabela Kobylańska
48. Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym Angelina Lis-Okoniewska Rodzice dzieci w przedszkolach
49. Wychowanie seksualne dla młodzieży Angelina Lis-Okoniewska
50. Komunikacja interpersonalna Angelina Lis-Okoniewska
51. ADHD – rozpoznawanie, sposoby radzenia sobie z dzieckiem nadpobudliwym Angelina Lis-Okoniewska Izabela Kobylańska
52. Zasady skutecznego uczenia się Agata Brodzińska

Maria Bagińska Alicja Muszyńska

Uczniowie od IV kl. szkoły podstawowej
53. Rola wczesnego wspomagania rozwoju mowy Lidia Siodlaczek Rodzice dzieci w przedszkolach i żłobkach
54. Stymulacja dziecka z opóźnionym rozwojem mowy Lidia Siodlaczek Rodzice dzieci w przedszkolach i żłobkach
55. Postępowanie terapeutyczne z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki Łucja Gackiewicz Alicja Muszyńska Nauczyciele w szkole podstawowej i gimnazjum
56. Metody pracy z uczniem dyslektycznym na poszczególnych etapach edukacyjnych Łucja Gackiewicz Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej i gimnazjum
57. Skutki nieudzielania wczesnej i fachowej pomocy dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu jako wieloletnie niepowodzenia szkolne Alicja Terlecka Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej
58. Wpływ zaburzeń analizatora słuchowego na specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu Alicja Terlecka Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej
59. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania spowodowane zaburzeniem percepcji słuchowej Alicja Terlecka Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej
60. Dojrzałość szkolna Ewa Starzyka Magdalena Nowak         Alicja Muszyńska Rodzice przedszkolaków

 Prosimy Państwa Dyrektorów o przesłanie informacji dotyczących planowanych terminów spotkań z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа