займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oferta dla szkół

OFERTA DLA SZKÓŁ

 Propozycje tematów spotkań informacyjno-szkoleniowych:

LP TEMAT OSOBA PROWADZĄCA ODBIORCY
1. Wczesna stymulacja rozwoju mowy i myślenia dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym – prezentacja multimedialna Dorota Szejka -Nast Rodzice i nauczyciele w żłobkach, przedszkolach
2. Zaburzenia mowy w wieku przedszkolnym (przyczyny, profilaktyka) Dorota Szejka -Nast Rodzice i nauczyciele w żłobkach, przedszkolach
3. „Czarodziejski stolik” – wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w rozwijaniu mowy i myślenia dzieci – warsztaty Dorota Szejka -Nast Rodzice i nauczyciele w żłobkach, przedszkolach
4. „Nie trać słuchu!” – prezentacja multimedialna Dorota Szejka -Nast Rodzice i nauczyciele gimnazjum
5. Masaż Shantala – warsztaty dla rodziców Anna Kubik Rodzice i dzieci do 1 r.ż
6. Masaż Wilbarger Anna Kubik   Alicja Muszyńska Rodzice dzieci objętych terapią integracji sensorycznej
7. Stres – czym jest? Jak sobie radzić? Ewa Starzycka Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjlanej
8. Jak rozmawiać z dzieckiem, by je wspierać? Agata Łagodzka Rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
9. O warunkach dla rozwoju potencjału dziecka Agata Łagodzka Rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
10. Co warto wiedzieć o stresie, żeby sobie z nim radzić? Agata Łagodzka Rodzice uczniów od IV klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej
11. Jak motywować dzieci do nauki Renata Kryczek, Ewa Starzycka,  Izabela Kobylańska Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
12. Autoagresja u nastolatków Agata Łagodzka Rodzice uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
13. Jak pomóc dziecku w wyborze kierunku kształcenia i drogi zawodowej. Prezentacja multimedialna dla rodziców uczniów gimnazjum Renata Kryczek Rodzice uczniów gimnazjum
14. Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie dzierżoniowskim oraz zasady przyjęć. Prelekcja dla rodziców uczniów gimnazjum Renata Kryczek Rodzice uczniów gimnazjum
15. Profilaktyka logopedyczna i wspomaganie rozwoju dziecka Lidia Siodlaczek
16. Opis zaburzeń komunikacji w Autyzmie Lidia Siodlaczek
17.  Zaburzenia mowy u dzieci Lidia Siodlaczek
18. Jak pomóc dziecku w nauce Ewa Starzycka Rodzice uczniów szkół podstawowych
19. Sprawdź, jak rozwija się twoje dziecko Ewa Starzycka Nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do żłobka i przedszkola
20. Agresja u przedszkolaków Ewa Starzycka Rodzice przedszkolaków, nauczyciele przedszkoli
21. Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi uczuciami Ewa Starzycka Rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
22. Rola pozytywnych relacji między rodzicami i dziećmi Izabela Kobylańska
23. Ekspresja seksualna dziecka – norma, czy powód do niepokoju? Angelina Lis-Okoniewska
24. Aktywne słuchanie Ewa Starzycka Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej
25. Dziecko idzie do przedszkola Ewa Starzycka Rodzice przedszkolaków
26. Nadpobudliwość i zahamowanie Ewa Starzycka Rodzice i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych
27. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Ewa Starzycka
28. Style uczenia się, metody, techniki Ewa Starzycka Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum
29. Współpraca z rodzicem dziecka niepełnosprawnego Ewa Starzycka
30. Wychowywanie do samodzielności Magdalena Nowak           Ewa Starzycka Rodzice przedszkolaków
31. Nieśmiałość jako syndrom problemów emocjonalnych u dzieci w wieku szkolnym Izabela Kobylańska Rodzice uczniów szkół podstawowych
32. Wypalenie zawodowe Ewa Starzycka Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
33. Praca z dzieckiem leworęcznym Izabela Kobylańska
34. Skuteczne metody karania i nagradzania Izabela Kobylańska Alicja Muszyńska
35. Zachowania i postawy rodziców, wpływające negatywnie na motywację dziecka do nauki Izabela Kobylańska
36. Uzależnienia XXI wieku Izabela Kobylańska
37. Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym Angelina Lis-Okoniewska Rodzice dzieci w przedszkolach
38. Wychowanie seksualne dla młodzieży Angelina Lis-Okoniewska
39. Komunikacja interpersonalna Angelina Lis-Okoniewska
40. ADHD – rozpoznawanie, sposoby radzenia sobie z dzieckiem nadpobudliwym Angelina Lis-Okoniewska Izabela Kobylańska
41. Zasady skutecznego uczenia się Agata Brodzińska Uczniowie od IV kl. szkoły podstawowej
42. Rola wczesnego wspomagania rozwoju mowy Lidia Siodlaczek Rodzice dzieci w przedszkolach i żłobkach
43. Stymulacja dziecka z opóźnionym rozwojem mowy Lidia Siodlaczek Rodzice dzieci w przedszkolach i żłobkach
44. Postępowanie terapeutyczne z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki Łucja Gackiewicz Alicja Muszyńska Nauczyciele w szkole podstawowej i gimnazjum
45. Metody pracy z uczniem dyslektycznym na poszczególnych etapach edukacyjnych Łucja Gackiewicz Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej i gimnazjum
46. Skutki nieudzielania wczesnej i fachowej pomocy dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu jako wieloletnie niepowodzenia szkolne Alicja Terlecka Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej
47. Wpływ zaburzeń analizatora słuchowego na specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu Alicja Terlecka Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej
48. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania spowodowane zaburzeniem percepcji słuchowej Alicja Terlecka Rodzice i nauczyciele w szkole podstawowej
49. Dojrzałość szkolna Ewa Starzyka Magdalena Nowak         Alicja Muszyńska Rodzice przedszkolaków

 Prosimy Państwa Dyrektorów o przesłanie informacji dotyczących planowanych terminów spotkań z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа