займ на карту займ на карту срочно без отказа

Działalność

  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna jest placówką usługową ogólnodostępną, a korzystanie z jej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Do naszej Poradni, na badania lub zajęcia terapeutyczne, zgłaszać dzieci może rodzic lub opiekun prawny. Objęcie opieką jest możliwe tylko po wypełnieniu pisemnej zgody – wniosku. Formularze wniosków o badania znajdują się w sekretariacie Poradni. Badania diagnostyczne i zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych psychologów, pedagogów i logopedów.
  • Celem Poradni jest objęcie dzieci i młodzieży pomocą psychologiczno- pedagogiczną, w tym pomocą logopedyczną i ukierunkowaniem w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udzielanie rodzicom, opiekunom, nauczycielom wsparcia związanego z ich wychowywaniem i kształceniem.

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа