займ на карту

Druki do pobrania

Wnioski do pobrania:

  1. Wniosek o badanie składa rodzic lub opiekun prawny.
  2. Wskazane jest dołączenie opinii ze szkoły (od wychowawcy, polonisty lub pedagoga szkolnego) z zawartymi informacjami o problemach ucznia. W przypadku, gdy rodzic nie chce powiadomić szkoły o badaniach w Poradni, opinia nie jest wymagana.
  3. W wyznaczonym dniu badania dziecka zgłoszonego z podejrzeniem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii wymagane są zeszyty z pracami pisemnymi, dyktanda i inne materiały wskazujące na trudności. Dodatkowo dla zgłaszanych uczniów z problemami z poprawną pisownią należy dołączyć: Skierowanie na badanie specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ucznia z trudnościami w pisaniu (wypełnionego przez polonistę). Dotyczy uczniów od IV klasy szkoły podstawowej.
  4. Termin badania zostaje określony po wzięciu pod uwagę następujących kryteriów:
    • ilość zgłoszonych dzieci ( oczekujących w kolejce)
    • ważność problemu,
    • terminowość wydania opinii –  zgodnie z przepisami prawnymi.

Dokumenty dostępne w formacie pdf, dla którego wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, do pobrania TUTAJ

Format PDF

Format DOC

Zgłoszenie na badania / terapię

Zgłoszenie na badania / terapię 

Informacja szkoły o uczniu

Informacja szkoły o uczniu

Skierowanie na badania specjalistyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia z trudnośœciami w pisaniu

Dokumenty do wydania orzeczenia 

Zgłoszenie na badania przesiewowe
(dotyczy tylko przedszkoli i szkół)

Zgłoszenie na badania przesiewowe
(dotyczy tylko przedszkoli i szkół)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W FORMIE DOSKONALENIA 

 Pobierz w PDF lub Pobierz w DOC

Wpłaty za szkolenie proszę dokonać na konto (chyba że w informacji podane jest inne konto):

Bank  Spółdzielczy w Dzierżoniowie
80 9527 0007 0026 1124 2000 0005

Comments are closed.