займ на карту займ на карту срочно без отказа

Druki do pobrania

PODN zgłoszenie na szkolenieBadania diagnostyczne (pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne):

  1. Wniosek o badanie składa rodzic lub opiekun prawny.
  2. Wskazane jest dołączenie opinii ze szkoły (od wychowawcy, polonisty lub pedagoga szkolnego) z zawartymi informacjami o problemach ucznia.
  3. W wyznaczonym dniu badania dziecka zgłoszonego z podejrzeniem dysleksji, dysortografii czy dysgrafii wymagane są zeszyty z pracami pisemnymi, dyktanda i inne materiały (do wglądu) wskazujące na trudności.
  4. Termin badania zostaje określony po wzięciu pod uwagę następujących kryteriów:
    • ilość zgłoszonych dzieci ( oczekujących w kolejce)
    • ważność problemu,

Dokumenty dostępne w formacie pdf, dla którego wymagany jest program Adobe Acrobat Reader, do pobrania TUTAJ

Format PDF

Format DOC

Zgłoszenie na badania / terapię

Zgłoszenie na badania / terapię 

Informacja szkoły o uczniu

Informacja szkoły o uczniu

Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

Opinia nauczyciela, wychowawców, grupy wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespołu orzekającego działającego w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

Skierowanie na badania specjalistyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia z trudnośœciami w pisaniu

Zgłoszenie na badania przesiewowe
(dotyczy tylko przedszkoli i szkół)

Zgłoszenie na badania przesiewowe
(dotyczy tylko przedszkoli i szkół)

Klauzule informacyjne – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w innych programach np. „Za życiem”  (RODO)

 

Dokumenty do wydania orzeczenia 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W FORMIE DOSKONALENIA 

 Pobierz w PDF  ZGŁOSZENIE PDF lub Pobierz w PODN zgłoszenie na szkolenie DOC

Wpłaty za szkolenie proszę dokonać na konto (chyba że w informacji podane jest inne konto):

Bank  Spółdzielczy w Dzierżoniowie
80 9527 0007 0026 1124 2000 0005

Comments are closed.

займ на карту займ на карту срочно без отказа