Plan szkoleń w sem. II rok. szk. 2017/2018

Plan szkoleń

w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Dzierżoniowie

sem. II rok. szk. 2017/2018

  1. Edukacja włączająca. Praktyczne wskazówki i narzędzia do realizowania kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, 22.02.2018 r. godz. 16.00.

  2. Formy pracy z wykorzystaniem TIK z uczniami ze SPE, 16.03.2018 r. godz. 12.00.

  3. Kształtowanie słuchu fonematycznego a uczenie się polisensoryczne, 22.03.2018, godz. 16.00.

  4. Metody pracy z dzieckiem wspomagające rozwój koncentracji uwagi i pamięć, 12.04.2018 r., godz.15.00.

Permalink

Comments are closed.