Oferta z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego – szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne

OFERTA DLA SZKÓŁ
Powiatowego Centrum
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dzierżoniowie

Orientacja i poradnictwo zawodowe – szkoły podstawowe.

 1. Diagnoza indywidualna  predyspozycji zawodowych uczniów kl. VI- na terenie szkoły.
 2. Warsztaty zawodoznawcze nt. „Odkrywamy nasze zainteresowania zawodowe”- uczniowie kl. VI.

Warsztat może zostać zrealizowany na terenie Poradni lub Państwa szkoły.

Czas trwania- 2 godziny lekcyjne

Zgłoszenia uczniów prosimy składać pisemnie  z uwzględnieniem liczby uczniów i klas.

Osoba prowadząca:
mgr Renata Kryczek- pedagog, doradca zawodu


OFERTA
Powiatowego Centrum
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dzierżoniowie

Orientacja i poradnictwo zawodowe – szkoły gimnazjalne

 1. Indywidualne badania i porady zawodowe dla uczniów kończących gimnazjum (możliwość zgłoszenia wyłącznie przez rodzica lub prawnego opiekuna po złożeniu do sekretariatu Poradni Wniosku o badania):
  1. pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej;

  2. rozpoznawanie predyspozycji zawodowych (min. uzdolnień, zainteresowań, umiejętności);

  3. pomoc w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej;

  4. udostępnianie materiałów informacyjnych (informatory, filmy o zawodach, strony www itp.)

 2. Poradnictwo grupowe – aktywizujące gimnazjalistów do świadomego planowania i podjęcia roli zawodowe
  (możliwość zgłoszenia wyłącznie przez szkołę- w formie pisemnej z uwzględnieniem liczby uczniów i klas).

Warsztaty prowadzone na terenie Poradni lub szkoły

 • Warsztaty dla uczniów klas I-III nt. „Budowanie pozytywnej samooceny”.

Czas trwania- 1 godz.

 • Warsztaty dla uczniów dla uczniów klas I-III nt. „Motywacja- metody motywowania się”.

Czas trwania- 1 godz.

 • Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III nt. „Podejmowanie decyzji”.

Czas trwania – 2 godz.

 • Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III nt.

  • „Rodzinne uwarunkowania rozwoju zawodowego”
  • „Wybór szkoły i zawodu”
  • Czas trwania każdego z ww warsztatów – 1 godz.

Warsztaty, diagnoza prowadzone wyłącznie na terenie Poradni

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III z wykorzystaniem programów komputerowych nt. „Planowanie kariery zawodowej”.

Czas trwania- do 2 godz.

 • Badania grupowe dla uczniów klas I- III testami komputerowymi:

„Kompetencje- filary sukcesu”- dla uczniów kl. III.
Czas trwania-30 min.;

„Test stresu egzaminacyjnego”; „Czy jestem asertywny”.

Czas przeprowadzenia każdego z testów- do 45 min.

Dla rodziców i nauczycieli
(po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu spotkania).

 • Konsultacje i porady dla rodziców w zakresie wyboru zawodu i szkoły przez ich dziecko.

 • Konsultacje dla nauczycieli, udzielanie specjalistycznej pomocy nauczycielom w prowadzeniu orientacji zawodowej.

Osoby prowadzące:

mgr Renata Kryczek- pedagog, doradca zawodu
mgr Izabela Piętka- psycholog


OFERTA DLA SZKÓŁ
Powiatowego Centrum Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dzierżoniowie

Orientacja i poradnictwo zawodowe – szkoły gimnazjalne specjalne.

 1. Warsztaty zawodoznawcze nt.  „ Wybieram dobrą pracę”
  Czas trwania zajęć- 2 godziny lekcyjne.
 2. Profil zainteresowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych.

Diagnoza indywidualna pozwalająca na określenie zainteresowań zawodowych młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim kończącej gimnazjum.

Możliwość zrealizowania badań na terenie szkoły.

Zgłoszenia uczniów prosimy składać pisemnie  z uwzględnieniem liczby uczniów i klas.

Osoby prowadzące:

mgr Renata Kryczek- pedagog, doradca zawodu,
mgr Izabela Piętka- psycholo


OFERTA
Powiatowego Centrum Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dzierżoniowie

Orientacja i poradnictwo zawodowe – szkoły ponadgimnazjalne.

 1. Indywidualne badania i porady zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

(możliwość zgłoszenia wyłącznie przez rodzica, prawnego opiekuna lub  zainteresowanego ucznia jeżeli jest pełnoletni po złożeniu do sekretariatu Poradni Wniosku o badania):

 • pomoc w wyborze kierunku studiów, zawodu;
 • rozpoznawanie predyspozycji zawodowych (min. uzdolnień, zainteresowań, umiejętności, osobowości zawodowej);
 • pomoc w świadomym planowaniu własnej kariery zawodowej;
 • udostępnianie materiałów informacyjnych (informatory wyższych uczelni, rankingi uczelni wyższych, filmy o zawodach, strony www itp.)

Każde indywidualne badanie predyspozycji zawodowych zakończone jest opracowaniem    i wydaniem opinii.

       2. Poradnictwo grupowe (możliwość zgłoszenia wyłącznie przez szkołę – w formie  

pisemnej z uwzględnieniem liczby uczniów i klas).

Warsztaty i badania grupowe prowadzone na terenie Poradni lub szkoły

Warsztaty nt.:

„Zasady efektywnej komunikacji”- dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum.

            Czas trwania 1- 2 godziny.

          „Decyduję o sobie” –dla uczniów klas II liceum ogólnokształcącego.

            Czas trwania-4 godz.

         „Zarządzanie karierą osobistą”- dla uczniów klas II i III liceum ogólnokształcącego oraz uczniów klas III i IV technikum.

           Czas trwania-4 godz.

          „Mój start zawodowy”- dla uczniów klas III i IV technikum.

             Czas  trwania-4 godz.

         „Motywacja- metody motywowania się”- dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.

             Czas trwania- 1 godz.

         „Ja – rynek pracy”- dla uczniów klas II i III zasadniczej szkoły zawodowej.

             Czas trwania-2 godz.

Badania grupowe testami stosowanymi w poradnictwie zawodowym przede wszystkim dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum np.: 

„Moje relacje z innymi ludźmi”- czas trwania- 2 godz.

„Komunikatywność”- czas trwania-1 godz.

„Style podejmowania decyzji”- czas trwania- 1godz.

„Predyspozycje do zawodu przedsiębiorcy”- czas trwania- 1-godz.

„Inteligencja wieloraka”- czas trwania- 1 godz.

Warsztaty i badania prowadzone wyłącznie na terenie Poradni

 • Zajęcia warsztatowe  nt. „Edukacja po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób dorosłych” dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum.

 Czas trwania- 1 godz.

 • Zajęcia warsztatowe nt. „Zawód- jak to łatwo powiedzieć” dla uczniów klasy II LO. Czas trwania- do 2 godz.
 • Badania grupowe dla uczniów liceum ogólnokształcącego i technikum testem komputerowym  „Kompetencje – filary sukcesu”.

   Czas trwania-30 min.;

 • Badania grupowe, dla uczniów wszystkich typów szkół, testami komputerowymi:

 „Czy jestem asertywny”

„Czy jestem przedsiębiorczy”

„Czy jestem kreatywny”

„Test stresu egzaminacyjnego”

 „Czy akceptuję siebie”.

 Czas przeprowadzenia każdego z ww testów-do 45 min.

Dla rodziców i nauczycieli

(po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym ustaleniu terminu spotkania)

 • Konsultacje i porady dla rodziców w zakresie wyboru zawodu i szkoły przez ich dziecko.
 • Konsultacje dla nauczycieli, udzielanie specjalistycznej pomocy nauczycielom              w prowadzeniu orientacji zawodowej.

Osoby prowadzące:

mgr Renata Kryczek- pedagog, doradca zawodu,
mgr Izabela Piętka- psycholog

Permalink

Comments are closed.