Kategoria: Szkolenia

Szkolenia z 10 stycznia 2018 r.

„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów” oraz warsztaty – jak efektywnie prowadzić program profilaktyczny … Czytaj więcej

Szkolenia nieodpłatne: „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów oraz szkolenie warsztatowe …” 10.01.2018 r. – nabór zakończony

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie z 16 listopada

Propozycje ćwiczeń wyciszająco-uspokajających do wykorzystania z uczniem, będącym w stanie nadmiernego napięcia lub pobudzenia psychoruchowego … Czytaj więcej

Szkolenie nieodpłatne „Formy pracy z wykorzystaniem TIK z uczniami ze SPE” 29.11.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie z 24 października

Szkolenie na temat kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, przeprowadziła … Czytaj więcej

Szkolenie z 21 października

21 października br. w Powiatowym Centrum odbyły się wielogodzinne warsztaty na temat doskonalenia umiejętności wychowawczych … Czytaj więcej

Szkolenie „Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe w rewalidacji i terapii” 16 listopada 2017 r. – nabór zakończony

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie „Kształcenie uczniów z orzeczeniem …” 24.10.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie „Warsztat umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców” 21 października 2017 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie nieodpłatne „Mapy myśli-kreatywne myślenie, efektywna nauka”

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Spotkanie warsztatowe dla nauczycieli przedszkoli

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie oraz PWN Wydawnictwo Szkolne Zapraszają … Czytaj więcej