Kategoria: Szkolenia

Szkolenie „Kształtowanie słuchu fonemowego a uczenie się polisensoryczne” 22.03.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie „Edukacja włączająca. Praktyczne wskazówki i narzędzia…” II tura: 5 kwietnia 2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie nieodpłatne „Formy pracy z wykorzystaniem TIK z uczniami ze SPE” 16.03.2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Plan szkoleń w sem. II rok. szk. 2017/2018

Plan szkoleń w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Dzierżoniowie sem. II rok. szk. 2017/2018 Edukacja … Czytaj więcej

Szkolenie 22.02.2018 r.”Edukacja włączająca. Praktyczne wskazówki i narzędzia do realizowania kształcenia specjalnego w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenia z 10 stycznia 2018 r.

„Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów” oraz warsztaty – jak efektywnie prowadzić program profilaktyczny … Czytaj więcej

Szkolenia nieodpłatne: „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów oraz szkolenie warsztatowe …” 10.01.2018 r. – nabór zakończony

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie z 16 listopada

Propozycje ćwiczeń wyciszająco-uspokajających do wykorzystania z uczniem, będącym w stanie nadmiernego napięcia lub pobudzenia psychoruchowego … Czytaj więcej

Szkolenie nieodpłatne „Formy pracy z wykorzystaniem TIK z uczniami ze SPE” 29.11.2017 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zaprasza nauczycieli do udziału w … Czytaj więcej

Szkolenie z 24 października

Szkolenie na temat kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, przeprowadziła … Czytaj więcej

Szkolenie z 21 października

21 października br. w Powiatowym Centrum odbyły się wielogodzinne warsztaty na temat doskonalenia umiejętności wychowawczych … Czytaj więcej