Aktywnego przeciwdziałania trudnościom w nauce uczniów klas I-III wynikającym z wad wymowy. Oferta badań

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, w celu aktywnego przeciwdziałania trudnościom w nauce uczniów klas I-III wynikającym z wad wymowy, składa ofertę przeprowadzenia w Państwa placówce poniższych działań:

  1. Wykonanie przesiewowych badań logopedycznych w klasach pierwszych,
  2. Przeprowadzenia prelekcji dla rodziców uczniów klas młodszych na temat:

 „ Wpływ wady wymowy na trudności szkolne dziecka ”

Prelekcja obejmuje zagadnienia:

  • widoczne symptomy wad wymowy – ogólny podział wad artykulacyjnych,
  • wpływ trudności artykulacyjnych na czytanie dziecka,
  • wpływ wady wymowy na pisanie dziecka,
  • rola prawidłowego wzorca mowy rodziców w kształtowaniu właściwej artykulacji ich dziecka,
  • ogólne wytyczne dla rodziców w zakresie ćwiczeń logopedycznych prowadzonych w domu,
  • zachęcenie rodziców do konsultacji logopedycznych w Poradni.

Zainteresowane placówki prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul Parkowa 2, telefon (74) 831-56-79,

Osoba prowadząca działania – Alicja Terlecka (pedagog/logopeda)

 

Permalink

Comments are closed.